Produkter

Her kan du se vårt brede utvalg av produkter innenfor våre ulike avdelinger.

Fibersnor SM SC/A-LC/A 0,5m G657A Gul 2mm LSZH

SC/APC-LC/APC

10 varianter

Mikrokabel MLT

31 varianter

Fiberoptisk kabel for utendørsinstallasjon i fiberrør. Kabelen er spesielt konstruert for innblåsing i mikrorør med indre diameter på 8-16 mm. Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gelfylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en lavfriksjonskappe av svart halogenfri HDPE. Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år. Bruksområde: • Aksessnettet • Transportnett

ADSS CLT 70 mtr spenn

3 varianter

ADSS er en fiberoptisk kabeltype beregnet for installasjon i luft mellom stolper. Kabelen er konstruert for maks 70 m spenn lengder, under forhold i henhold til NESC Heavy. Kabelen inneholder 250 μm fiber som ligger beskyttet i en sentrert gelfylt tube. Denne konstruksjonen kalles CLT (Central Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en svart halogenfri ytterkappe av HDPE. Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Kabelen er forsterket med aramidgarn og to strekkavlastere av FRP som er innstøpt i ytterkappen. Stivheten til kabelen gjør den også godt egnet til å trekkes kortere avstander i fiberrør. Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2. Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år. Bruksområde • Transportnett

Mikrokabel CLT 3.9mm

6 varianter

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør. Fibrene ligger i gelfylt unitube. Kabelen har en lavfriksjons sort ytterkappe av HDPE, og leveres med 2-12 fiber. Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2. Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år. Bruksområde: • Aksessnettet

Duplex LC/APC-LC/APC G657A

10 varianter

ADSS MLT 150 mtr spenn

7 varianter

ADSS er en fiberoptisk kabeltype beregnet for installasjon i luft mellom stolper. Kabelen er konstruert for maks 150m spenn lengder, under forhold i henhold til NESC Heavy. Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gel fylte tuber. Hver tube inneholder 12 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har to svarte halogenfri ytterkapper av henholdsvis HDPE og MDPE. Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Konstruksjonen med dobbel ytterkappe, FRP strekkelement og aramidgarn gir kabelen høy strekkstyrke. Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2. Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år. Bruksområde • Transportnett

ADSS MLT 70 mtr spenn

7 varianter

ADSS er en fiberoptisk kabeltype beregnet for installasjon i luft mellom stolper. Kabelen er konstruert for maks 70m spenn lengder, under forhold i henhold til NESC Heavy. Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gel fylte tuber. Hver tube inneholder 12 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en svart halogenfri ytterkappe av HDPE. Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Kabelen er forsterket med aramidgarn og to strekkavlastere av FRP som er innstøpt i ytterkappen. Stivheten til kabelen gjør den også godt egnet til å trekkes kortere avstander i fiberrør. Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2. Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år. Bruksområde • Transportnett

SC/UPC-SC/UPC

10 varianter

Batteri/Batterilader V0-V0 HD

3 varianter

Fibersnor SM LC-LC/A 0,5m G657A Gul 2mm LSZH

LC/UPC-LC/APC

10 varianter

Fibersnor SM LC-LC 0,5m G657A Gul 2mm LSZH

LC/UPC-LC/UPC

10 varianter

Inne-/Utekabel CPR

10 varianter

Fiberoptisk kombikabel for innendørs- og utendørsbruk. Kabelen inneholder 4-144F med løs kledning. Fibrene ligger beskyttet i tuber. Grønn halogenfri og brannhemmende LSZH kappe. Langsgående vanntett, UVbestandig og metallfri. Den forventede livslengden ved normal bruk overstiger 30 år. Bruksområde: Kundetilknyttning Innføring i bygg Tunneler

Fibersnor SM SC/A-LC 0,5m G657A Gul 2mm LSZH

SC/APC-LC/UPC

10 varianter

Fibersnor SM SC/A-SC/A 0,5m G657A Gul 2mm LSZH

SC/APC-SC/APC

10 varianter

Fibersnor SM SC-LC/A 0,5m G657A Gul 2mm LSZH

SC/UPC-LC/APC

10 varianter

Fibersnor SM SC-LC 0,5m G657A Gul 2mm LSZH

SC/UPC-LC/UPC

10 varianter

Fibersnor SM SC-SC/A 0,5m G657A Gul 2mm LSZH

SC/UPC-SC/APC

10 varianter

Duplex SC/UPC-SC/UPC G657A

10 varianter

Mikrokabel MLT 200µm

9 varianter

Fiberoptisk kabel for utendørsinstallasjon i fiberrør. Kabelen er spesielt konstruert for innblåsing i mikrorør med indre diameter på 8-12 mm. Kabelen inneholder 200 µm fiber som ligger beskyttet i gelfylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en lavfriksjonskappe av svart halogenfri HDPE. Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år. Bruksområde: • Aksessnettet • Transportnett

Duplex SC/APC-SC/APC G657A

10 varianter