MDB distribusjons block

MDB distribusjonsblock brukes der det er ønskelig å fordele strømmen ut i flere ledere. Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).

Distribusjons block 1xAl/Cu 10-70mm², 6xCu 2,5-16mm²

1221590

MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere. Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25). Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2. Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne. MDB 200, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 10-70mm² / utgående 6x Cu 2,5-16 mm². OJL distribusjons blokker brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un = 1000V, In = 160A Al/ 200A Cu. Tiltrekningsmoment 2,5-16 mm2 = 3Nm, 25-35mm2 =6Nm og 50-70 mm2 = 10 Nm.

Distribusjons block 1xAl/Cu 35-120mm², 11 avganger

1221591

MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere. Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25). Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2. Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne. MDB 280, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 35-120mm² /utgående 2x Cu 6-35 mm², 5x Cu 2,5-16 mm² og 4xCu 2,5x10 mm². OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un 1000V, In 250A Al / 280A Cu. Tiltrekningsmoment 2,5-16 mm2 = 3Nm, 25-35mm2 =6Nm, 50-70 mm2 = 10 Nm og 95-120mm2 = 19 Nm.

Distribusjons block 1xAl/Cu95-240mm², 7 avganger

1221592

MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere. Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25). Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2. Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne. MDB 400 C, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 95-240mm² /utgående 4x Cu 2,5-35 mm² og 3x Cu 6-50 mm2. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger.Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. 2,5-35mm2 =6Nm,6-50 mm2 = 10 Nm og 95-240 =25Nm.

Distribusjons block 1xAl/Cu95-240mm², 7 avganger

1221593

MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere. Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25). Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2. Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne. MDB 400 C S, plomberbar 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 95-240mm² /utgående 4x Cu 2,5-35 mm² og 3x Cu 6-50 mm2. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger.Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. 2,5-35 mm2 = 6Nm, 6-50 mm2 = 10 Nm og 95-240 mm2 = 25Nm.

Distribusjons block Skinne Cu 10x(1x25), 7 avganger

1221594

MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere. Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25). Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2. Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne. MDB 400 FBB, 1-polet distribusjons blokk for inngående feksibel Cu skinne 10x (1x25)/utgående 4x Cu 2,5-35 mm² og 3x Cu 6-50 mm2. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger.Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. Cu skinne = 6Nm 2,5-35 mm2 = 6Nm og 6-50 mm2 = 10 Nm.

Distribusjons block Skinne Cu 10x(1x25), 7 avganger

1221595

MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere. Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25). Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2. Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne. MDB 400 FBB S, plomberbar 1-polet distribusjons blokk for inngående feksibel Cu skinne 10x (1x25)/utgående 4x Cu 2,5-35 mm² og 3x Cu 6-50 mm2. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. Cu skinne = 6Nm 2,5-35 mm2 = 6Nm og 6-50 mm2 = 10 Nm.