Overspenningsavleder 230-400V sett

Avlederne er i overensstemmelse med standard EN 61643-11: 2013-06
Enhetene har lavt restspenningsnivå og er uavhengig av lyn utladningens kurveform. Både steilhet og polaritet.
De har høy energi kapasitet med stabilitet i element karakteristikken over tid.
Videre har kapslingen høy resistans mot nedbrytning på grunn av forurensning og ulike driftsforhold.
Med innebygget fraskiller og feilindikator.
Avlederne leveres i sett à 3 stk for enten trafotilkobling eller ex-tilkobling.


Tekniske data
ZnO avleder
UV bestandig Polymerkapsling
Bruksområde: Utendørs/innendørs
Klasse II
Impulsstrøm 40kA
Frekvens: 48-62Hz
Energiopptaksevne ved 10kA: 5kJ/1000V Uc
Kortsluttning strøm holdfasthet: 4,5kA
Korttids overspenning: 1440V, 200ms

4 varianter