Jordlisse 95mm² med kabelsko i begge ender

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138
Jordlissene er halogenfrie.

 

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Verdiene er oppgitt i kA
Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

22 varianter

Elnummer 2879073
Produkt navn Jordlisse 95mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879074
Produkt navn Jordlisse 95mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879075
Produkt navn Jordlisse 95mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879076
Produkt navn Jordlisse 95mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879077
Produkt navn Jordlisse 95mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879078
Produkt navn Jordlisse 95mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879079
Produkt navn Jordlisse 95mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879080
Produkt navn Jordlisse 95mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879081
Produkt navn Jordlisse 95mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879082
Produkt navn Jordlisse 95mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879083
Produkt navn Jordlisse 95mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879084
Produkt navn Jordlisse 95mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879085
Produkt navn Jordlisse 95mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879086
Produkt navn Jordlisse 95mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879087
Produkt navn Jordlisse 95mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879088
Produkt navn Jordlisse 95mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879089
Produkt navn Jordlisse 95mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879090
Produkt navn Jordlisse 95mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879190
Produkt navn Jordlisse 95mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879191
Produkt navn Jordlisse 95mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879192
Produkt navn Jordlisse 95mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Elnummer 2879193
Produkt navn Jordlisse 95mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri