Jordlisse 35mm² med kabelsko i begge ender

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie.

 

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Verdiene er oppgitt i kA
Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

22 varianter

El nummer 2879019
Produkt navn Jordlisse 35mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879020
Produkt navn Jordlisse 35mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879021
Produkt navn Jordlisse 35mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879022
Produkt navn Jordlisse 35mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879023
Produkt navn Jordlisse 35mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879024
Produkt navn Jordlisse 35mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879025
Produkt navn Jordlisse 35mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879026
Produkt navn Jordlisse 35mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879027
Produkt navn Jordlisse 35mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879028
Produkt navn Jordlisse 35mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879029
Produkt navn Jordlisse 35mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879030
Produkt navn Jordlisse 35mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879031
Produkt navn Jordlisse 35mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879032
Produkt navn Jordlisse 35mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879033
Produkt navn Jordlisse 35mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879034
Produkt navn Jordlisse 35mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879035
Produkt navn Jordlisse 35mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879036
Produkt navn Jordlisse 35mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879169
Produkt navn Jordlisse 35mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879170
Produkt navn Jordlisse 35mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879171
Produkt navn Jordlisse 35mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879182
Produkt navn Jordlisse 35mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri