Jordlisse 35mm² med kabelsko i begge ender

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie.

 

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Verdiene er oppgitt i kA
Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

22 varianter

Product number 2879019
Product name Jordlisse 35mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879020
Product name Jordlisse 35mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879021
Product name Jordlisse 35mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879022
Product name Jordlisse 35mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879023
Product name Jordlisse 35mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879024
Product name Jordlisse 35mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879025
Product name Jordlisse 35mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879026
Product name Jordlisse 35mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879027
Product name Jordlisse 35mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879028
Product name Jordlisse 35mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879029
Product name Jordlisse 35mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879030
Product name Jordlisse 35mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879031
Product name Jordlisse 35mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879032
Product name Jordlisse 35mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879033
Product name Jordlisse 35mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879034
Product name Jordlisse 35mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879035
Product name Jordlisse 35mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879036
Product name Jordlisse 35mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879169
Product name Jordlisse 35mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879170
Product name Jordlisse 35mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879171
Product name Jordlisse 35mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879182
Product name Jordlisse 35mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri