Jordlisse 25mm² med kabelsko i begge ender

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie.

 

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Verdiene er oppgitt i kA
Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

22 varianter

Product number 2879001
Product name Jordlisse 25mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879002
Product name Jordlisse 25mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879003
Product name Jordlisse 25mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879004
Product name Jordlisse 25mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879005
Product name Jordlisse 25mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879006
Product name Jordlisse 25mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879007
Product name Jordlisse 25mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879008
Product name Jordlisse 25mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879009
Product name Jordlisse 25mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879010
Product name Jordlisse 25mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879011
Product name Jordlisse 25mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879012
Product name Jordlisse 25mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879013
Product name Jordlisse 25mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879014
Product name Jordlisse 25mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879015
Product name Jordlisse 25mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879016
Product name Jordlisse 25mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879017
Product name Jordlisse 25mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879018
Product name Jordlisse 25mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879166
Product name Jordlisse 25mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879167
Product name Jordlisse 25mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879168
Product name Jordlisse 25mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
Product number 2879181
Product name Jordlisse 25mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri