Jordlisse 120mm² med kabelsko i begge ender

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie.

 

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Verdiene er oppgitt i kA
Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

22 varianter

El nummer 2879101
Produkt navn Jordlisse 120mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879102
Produkt navn Jordlisse 120mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879103
Produkt navn Jordlisse 120mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879104
Produkt navn Jordlisse 120mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879105
Produkt navn Jordlisse 120mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879106
Produkt navn Jordlisse 120mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879107
Produkt navn Jordlisse 120mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879108
Produkt navn Jordlisse 120mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879109
Produkt navn Jordlisse 120mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879110
Produkt navn Jordlisse 120mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879111
Produkt navn Jordlisse 120mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879112
Produkt navn Jordlisse 120mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879113
Produkt navn Jordlisse 120mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879114
Produkt navn Jordlisse 120mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879115
Produkt navn Jordlisse 120mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879116
Produkt navn Jordlisse 120mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879117
Produkt navn Jordlisse 120mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879118
Produkt navn Jordlisse 120mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879194
Produkt navn Jordlisse 120mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879195
Produkt navn Jordlisse 120mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879196
Produkt navn Jordlisse 120mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879197
Produkt navn Jordlisse 120mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri