Jordlisse 70mm² med kabelsko i begge ender

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie.

 

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Verdiene er oppgitt i kA
Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

22 varianter

El nummer 2879055
Produkt navn Jordlisse 70mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879056
Produkt navn Jordlisse 70mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879057
Produkt navn Jordlisse 70mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879058
Produkt navn Jordlisse 70mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879059
Produkt navn Jordlisse 70mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879060
Produkt navn Jordlisse 70mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879061
Produkt navn Jordlisse 70mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879062
Produkt navn Jordlisse 70mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879063
Produkt navn Jordlisse 70mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879064
Produkt navn Jordlisse 70mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879065
Produkt navn Jordlisse 70mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879066
Produkt navn Jordlisse 70mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879067
Produkt navn Jordlisse 70mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879068
Produkt navn Jordlisse 70mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879069
Produkt navn Jordlisse 70mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879070
Produkt navn Jordlisse 70mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879071
Produkt navn Jordlisse 70mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879072
Produkt navn Jordlisse 70mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879186
Produkt navn Jordlisse 70mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879187
Produkt navn Jordlisse 70mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879188
Produkt navn Jordlisse 70mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879189
Produkt navn Jordlisse 70mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri