Jordlisse 50mm² med kabelsko i begge ender

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie.

 

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Verdiene er oppgitt i kA
Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

22 varianter

El nummer 2879037
Produkt navn Jordlisse 50mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879038
Produkt navn Jordlisse 50mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879039
Produkt navn Jordlisse 50mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879040
Produkt navn Jordlisse 50mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879041
Produkt navn Jordlisse 50mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879042
Produkt navn Jordlisse 50mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879043
Produkt navn Jordlisse 50mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879044
Produkt navn Jordlisse 50mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879045
Produkt navn Jordlisse 50mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879046
Produkt navn Jordlisse 50mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879047
Produkt navn Jordlisse 50mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879048
Produkt navn Jordlisse 50mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879049
Produkt navn Jordlisse 50mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879050
Produkt navn Jordlisse 50mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879051
Produkt navn Jordlisse 50mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879052
Produkt navn Jordlisse 50mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879053
Produkt navn Jordlisse 50mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879054
Produkt navn Jordlisse 50mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879174
Produkt navn Jordlisse 50mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879183
Produkt navn Jordlisse 50mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879184
Produkt navn Jordlisse 50mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
El nummer 2879185
Produkt navn Jordlisse 50mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri