Mikrokabel MLT 200µm

Fiberoptisk kabel for utendørsinstallasjon i fiberrør. Kabelen er spesielt konstruert for innblåsing i mikrorør med indre diameter på 8-12 mm.
Kabelen inneholder 200 µm fiber som ligger beskyttet i gelfylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber.

Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube).
Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en lavfriksjonskappe av svart halogenfri HDPE.

Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd.


Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.


Bruksområde:
• Aksessnettet
• Transportnett

8 varianter