Mikrokabel CLT 3.9mm

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør. Kabelen er hovedsakelig laget for å bli blåst i fiberrør.

Fibrene ligger i gelfylt unitube. Kabelen har en lavfriksjons sort ytterkappe av HDPE, og leveres med
2-12 fiber.

Egenskaper:
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Bruksområde:
• Aksessnettet

6 varianter