Spiraler

Melbye tilbyr spriralarmatur for ulike formål. Vernespiraler og armeringsspiraler blir som oftest benyttet på linjer for å beskytte linjen mot beskadigelser og trykkpåkjenninger i støtte- og opphengningspunkter. Spiralene beskytter samtidig mot lysbueoverslag, og kan også benyttes for enkle reparasjoner av line.

Armeringsspiralene er lengre og har større tråddiametere enn det vernespiralene har.