Master

Melbye leverer vedlikeholdsfrie komposittmaster som er svært installasjonsvennlige. Mastene leveres i en totalløsning med isolatorer, traverser mm. Ettersom mastene ikke har behov for impregnering, er det ingen fare for skadelige stoffer som kan lekke ut i naturen. Dette gjør kompositt til et miljøvennlig alternativ til tre. Lav vekt, kombinert med mastenes utførelse, sørger for at både transport og installasjon blir mer miljøvennlig. Dette gjør også at man kan bygge linjer i utmark med minimale belastninger for naturen rundt - spesielt ved bruk av helikopter. 

Komposittmaster har et stort potensial for kostnadsreduksjon på lang sikt, først og fremst på grunn av en forventet levetid på opptil 120 år i norsk natur. (Til sammenligning ligger den gjennomsnittlige levetiden på tre, stål og betong, på ca. 50 år.) Den lave vekten er også utslagsgivende for kostnader knyttet til transport, da en komposittmast veier en åttendedel av for eksempel en betongmast av tilsvarende lengde.

Mastene er enkle å montere, noe som fører til raskere utbygging av kraftlinjene - da timeforbruket blir lavere. Mastene kan gjerne monteres ferdig beslått med isolatorkjeder, travers m.m, og deretter flys direkte ut til montasjestedet. Behovet for montører ute på linjen vil derfor reduseres kraftig.

 

Komposittmaster - Baseplate

6 varianter

Ved kjøp av master følger topphette, blind-nuts (bolter for sikring av skjøt) og bunnplater med. Her er alternative bunnplater og J-boltsett for montering av disse

Komposittmaster

15 varianter

Installasjonsvennlige komposittstolper Melbye Skandinavia leverer komposittmaster i en totalløsning med isolatorer, traverser mm. Komposittmastene er enkle å transportere og montere, og er et miljøvennlig alternativ til tre. Komposittmastene trenger ikke impregnering og inneholder derfor ingen skadelige stoffer som kan lekke ut i naturen. Den lave vekten og utførelsen medfører også mer miljøvennlig transport og installasjon. Det gjør også at man kan bygge linjer i utmark med minimale belastninger for naturen rundt, spesielt ved bruk av helikopter. Ved bruk av komposittmaster er det potensiale for kostnadsreduksjon av følgende grunner: • Levetiden på mastene Komposittmastene har en forventet levetid på opptil 120 år i norsk klima. Levetiden på tre, stål og betong er gjennomsnittlig 50 år. • Logistikk og frakt Mastene består av moduler, der mindre moduler kan lagres inne i større moduler, noe som sparer plass. Transportkostnadene frem til kraftlinjen reduseres vesentlig ettersom man kan anvende vanlige trailere. En trailer kan frakte 53 komposittmaster mot 27 rørstålmaster eller 15 tremaster på ett lass. Lav vekt er også utslagsgivende for enklere og rimeligere frakt, både med trailer og helikopter. Komposittmasten veier for eksempel en åttendedel av en tilsvarende lang betongmast. • Raskere utbygging av kraftlinjene fordi montasjekostnadene er lavere. Mastene kan gjerne monteres ferdig beslått med isolatorkjeder, travers m.m. for deretter flys direkte ut på montasjestedet. Behovet for montører ute på linjen reduseres. • Komposittmastene er vedlikeholdsfrie Ta kontakt med Melbye hvis du ønsker mer informasjon om våre komposittmaster. Du finner også mer informasjon på vår hjemmeside under temaene "Artikler" og "Temabrosjyrer" Komposittmasten leveres med topphette, blind nuts for sikring av skjøter og bunnplate. Standard farge er grå og brun. Master nedenfor er angitt i full lengde. Mastene kan leveres i ønsket lengde og kan leveres forboret.

Komposittmaster - Topphette

13 varianter

Ved kjøp av master følger topphette, blind nuts (bolter for sikring av skjøt) og bunnplater med. Her er oversikt over topphetter som kan leveres ekstra. Topphettene kan også brukes til AUS montasje ved bruk av spiker eller skruer gjennom skjørtet på topphetten og inn i masten. I tabellen under finner du lagerførte topphetter.

Komposittmaster - Bor

5 varianter

Bor med karbidtupp for boring i komposittmaster. Bor 2850470 tom 2850482 har karbidtupp permanent festet til boret. Bor 2850483 leveres med avtagbar karbidtupp(pilot) montert. Bor 2850484 er bor for montering av karbidtupp, men leveres uten denne. Bor 2850472 og 2850483 kan brukes til trinn og blind nut.

Komposittmaster - Diverse tilbehør

13 varianter

Ved kjøp av master følger topphette, blind nuts (bolter for sikring av skjøt) og bunnplater med. Her er oversikten over diverse tilbehør til komposittmastene.

Komposittmaster - Blindplugg

9 varianter

Ved kjøp av master følger topphette, blind-nuts (bolter for sikring av skjøt) og bunnplater med. Her er blindplugger for tetting av hull som er boret i masten