Armaturdeler

 

Generelt
Linjearmaturer benyttes til å forbinde isolatorkjeden til mastene og klemmer for line. De smidde detaljene er stort sett produsert av varmebehandlet stål. Dette stålet er spesielt beregnet for smiprosesser og dens gode egenskaper. Formbarhet er noe som kommer spesielt frem på grunn av varmebehandlingen. Dette er av spesiell betydning i forhold til dynamiske belastninger som f.eks. isavfall og vibrasjoner.

Kortslutningsevne
Kortslutningskapasiteten til strekkarmaturer er avhengig av ståltverrsnittet som benyttes, overflatefriksjonen til hull og bolter, samt den mekaniske belastningen på utstyret. Videre har kvaliteten på stålet en innvirkning. Generelt kan man regne at en strømtetthet på 70A/mm² vil gi temperaturer lavere enn 400ºC. Det er viktig å ta i betraktning at du vil få redusert styrke i armaturen ved høyere temperaturer enn dette.

Standarder
Festeboltene er i hht. DIN 48073/kval. 5.6 eller 8.8.
Låsepinner er produsert i rustfritt stål eller fortinnet kobber.
Standarder for kulebolt og kulehake er i hht. IEC 120 hhv.DIN IEC 120. Andre standarder på forespørsel.
Dimensjonering av forbindelse for lysbuebeskyttelse er i hht. DIN 48068 og ÖNORM E4 199. Andre dimensjoneringskriterier på forespørsel.
Låsepinner for kulehaker er i hht. IEC 372 hhv. DIN 48063.

Varmforsinkning
Ståldetaljer er varmforsinket.
Varmforsinkning kan utføres i hht. nasjonale og internasjonale standarder.