Melbyes løsninger for vei- og tunnelprosjekt

Melbyes brønner og kanaler har blitt brukt i flere forskjellige vei- og tunnelprosjekter i Skandinavia og resten av verden.


Innovative løsninger for ulike typer vei- og tunnelprosjekt

Våre produkter har innovativt design og materiale som gir en fleksibel, sterk og holdbar løsning for både utviklings- og nybyggerprosjekt. 

Kummer og kanaler fra Melbye: 

  • Installerer du raskt og enkelt uten å bruke betong  
  • Har samme høye holdbarhet som tradisjonelle løsninger
  • Består av moduler som veier lite og kan installeres av 1-2 personer uten store og dyre maskiner 
  • Er tids-, plass-, og kostnadseffektive 
  • Er fleksible og holdbare 

Fleksible, sterke og betongfrie løsninger

Melbyes løsninger består av moduler som bygges sammen på stedet. Modulene er produsert i GRP og veier lite (opptil 25 kg). De bygges sammen raskt og effektivt av 1-2 personer og uten behov for store, dyre maskiner. Produktene installeres uten bruk av betong, men oppfyller fortsatt alle tekniske krav og har samme høye holdbarhet som tradisjonelle løsninger.   

Takket være det modulære designet, er løsningene fleksible og kan tilpasses alle behov i ulike vei- og tunnelprosjekter.

Komponenter for vellykkede vei- og tunnelprosjekter

Ultima Connect

Multikanaler


Er du nysgjerrig på løsningene våre for veier og tunneler?

Kontakt oss

Våre kummer og kanaler i forskjellige typer applikasjoner