Melbyes løsninger for jernbane

Moderne og fleksible løsninger for jernbaneprosjekter.


Kummer og kabelbeskyttelse i en sømløs integrering

Vi tilbyr moderne og fleksible løsninger for ulike behov innen jernbaneindustrien. Sammen skaper de en sømløs og fleksibel løsning for nye jernbaneprosjekter, men løsningene er også optimale for prosjekter der enkelte produkter må erstattes. Uansett prosjektets behov, installeres våre løsninger uten betong, de har høy holdbarhet og er tids- og kostnadseffektive. 

Våre løsninger oppfyller de tekniske kravene fra Jernbaneverket.  


Modulbygde løsninger som skaper et unikt og slitesterkt resultat

Du trenger ikke benytte betong

Våre modulbygde løsninger installeres uten betongstøping og tunge maskiner.

Løsningene oppfyller alle krav på styrke

Våre løsninger har like høy styrke som tradisjonelle løsninger.

Tids- og kostnadseffektive 

Installasjonen krever ingen tunge maskiner, løsningene er fleksible og kan gjenbrukes.

Modulene veier lite og monteres manuelt

Den tyngste modulen veier kun 25 kg. Løsningene monteres raskt og effektivt av 1-2 personer.


ProTrough – kabelbeskyttelse langs sporet

ProTrough er et innovativt, enkelt og brannsikkert kabelbeskyttelsessystem som utgjør et moderne alternativ til tradisjonelle betongsystemer for jernbane og sporvei.


Sømløs integrering med andre løsninger 

PROtrough utformes for å tilby en sømløs integrering med vårt sortiment av kummer og kanaler, som Ultima Connect og Multikanaler. 


Multikanaler for tverrgående kanaler under jernbanesporet

Våre Multikanaler er et flerkanalsystem som brukes for nedgravde kabler, som tverrgående kanaler under vei eller jernbane, i tuneller, broer og viadukter, samt for nedgravde langsgående kabler. 

Modulene veier mindre enn 20 kg og har dermed betydelige fordeler for arbeidsmiljøet. De kan uten problem løftes og installeres av en person i samsvar med forskriftene for manuell håndtering. Takket være den lave vekten og brukervennligheten reduseres både tidsbruket og kostnadene.


Høyere holdbarhet og livslengde

Multikanaler kan legges på mindre dybde og har høyere holdbarhet enn tradisjonelle alternativer. Den høye holdbarheten sammen med systemets robuste egenskaper, gjør at det ikke blir bruk for betong eller andre spesialmaterialer.
 
Ved reinstallasjon kan man gjenbruke materialet, noe som reduserer tidsbruk, kostnader og bruk av arbeidskraft.


Våre løsninger for et vellykket jernbaneprosjekt

PROtrough

Ultima Connect

Multikanaler


Er du nysgjerrig på våre komplette løsninger innen jernbane?

Kontakt oss

Våre kummer og kanaler i forskjellige typer applikasjoner