Melbyes løsninger for havner

Unike løsninger for utviklings- eller nybyggerprosjekt for havner.


Havner

Våre produkter passer svært godt for sjøfartshavner. Produktenes innovative design og materiale gir en fleksibel, sterk og holdbar løsning for både utviklings- og nybyggerprosjekt.  

Kummer og kanaler fra Melbye: 

  • Installerer du raskt og enkelt uten å benytte betong  
  • Har samme høye holdbarhet som tradisjonelle løsninger
  • Består av moduler som veier lite og kan installeres av 1-2 personer uten store og dyre maskiner 
  • Er tids-, plass-, og kostnadseffektive 
  • Er fleksible og holdbare  

Ultima Connect og Multikanaler

Vår trekkekum Ultima Connect og våre kanaler utgjør et sømløst og sterkt system med sterk konstruksjon. Det modulbygde designet gjør produktene enkle å installere på plass, uten behov for betong. Til tross for dette har de fortsatt like høy styrke som tradisjonelle løsninger i betong.


Løsninger for vellykkede havneprosjekter:

Ultima Connect

Multikanaler


Er du nysgjerrig på løsningene våre for havner?

Kontakt oss

Våre kummer og kanaler i forskjellige typer applikasjoner