Melbyes løsninger for flyplasser

Melbyes brønner og kanaler er tilpasset de høye kravene som stilles for infrastrukturen på flyplasser.


Melbyes løsninger for flyplasser

Våre produkter er tilpasset de høye kravene som gjelder for flyplasser. Produktenes innovative design og materiale gir en fleksibel, sterk og holdbar løsning.  

Kummer og kanaler fra Melbye: 

  • Installerer du raskt og enkelt uten bruk av betong 
  • Har samme høye holdbarhet som tradisjonelle løsninger 
  • Består av moduler som er lave i vekt og som kan installeres av 1-2 personer uten store og dyre maskiner 
  • Er tids-, plass-, og kostnadseffektive 
  • Er fleksible og holdbare 

Ultima Connect og Multikanaler

Vår trekkekum Ultima Connect, sammen med våre multikanaler, utgjør et sømløst og sterkt system for flyplassprosjekter. 

Det modulbygde designet gjør produktene enkle å installere, uten behov for betong. Til tross for dette har de fortsatt like høy styrke som tradisjonelle løsninger i betong.


Komponenter for vellykkede flyplassprosjekter

Ultima Connect

Multikanaler


Referanseprosjekt

Det krevde fleksibilitet, dybde og muligheten til å bygge i flere nivåer. Å bruke betong var ikke mulig. Ultima Connect ble løsningen!

  • NCC's første Ultima Connect-prosjekt
  • Kanaler i tre nivåer, med den dypeste kummen
  • Ultima Connect var den eneste på markedet som klarte utfordringen!

NCC/SWEDAVIA ARLANDA

Er du nysgjerrig på løsningene våre for flyplasser?

Kontakt oss

Våre kummer og kanaler i forskjellige typer applikasjoner