Tilbake
Riktig plassering av røykvarslere er avgjørende for sikkerheten i ethvert hjem. Men hva bør du vurdere når det gjelder valg av røykvarslere, plassering og seriekobling? Og hva sier TEK17? Vi gir deg svarene du trenger.

 

Riktig plassering av røykvarslere spiller en avgjørende rolle for sikkerheten, og kan bidra til tidlig oppdagelse av røyk og brann. I tillegg er det viktig å velge røykvarslere som er egnet for det miljøet de skal brukes i. Når du tar hensyn til disse faktorene, kan du bidra til å øke sikkerheten i boligen og sørge for at røykvarslerne fungerer etter sin hensikt.
 

*Se også: Røykvarslerens dag: tips til rengjøring, vedlikehold og test


Oppfyll kravene til røykvarslere

Ifølge Byggeteknisk forskrift TEK17 skal alle nye boliger (bygget etter 1. juli 2011) ha røykvarslere som forsynes fra 230V-nettet, og i tillegg ha batterireserve. Anbefalingen er allikevel å ha 1 stk. 230V røykvarsler i hver etasje - i tillegg til 3V enheter med batteri i alle rom (unntatt kjøkken og våtrom). På kjøkkenet anbefaler vi varmedetektor fremfor røykvarsler, slik at man kan unngå falske alarmer under matlaging.

PS! Med røykvarslere fra Melbye kan du sikre hele boligen i henhold til TEK17.
Les mer om røykvarslerne våre her
 

Viktig å huske på: 

 • Det må være minst én røykvarsler i hver etasje.
   
 • Røkvarslere skal ha 230V-drift med batterireserve som minstekrav.
   
 • Sirene må gi lydsignal på 85db/3m, slik at alarmen høres tydelig i oppholdsrom og på soverom med lukket dør.
   
 • Hvis det er mer enn én røykvarsler, bør enhetene sammenkobles.
   
 • Røkvarslere/detektorer skal dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.

I vår røykvarslerguide får du god oversikt, samt skisse over anbefalt plassering av røykvarslere.

 

Trådløse, sorte røykvarslere fra Melbye - 3V og 230V. (Modellene finnes også i hvit.)
 

Montering av røykvarslere: Dette bør du tenke på

Så til monteringen. Her er det noen viktige ting å huske på:

Ved takmontering:
Røykvarsleren skal monteres minimum 1 meter fra vegg. Det skal videre være minst 30 cm til nærmeste lampe eller dekorobjekt, samt 1 meter fra «drivere».
 

Ved montering i skråtak:
Røykvarsleren monteres 90 cm ned fra det høyeste punktet i taket.
 

Ved montering på vegg:
Plasser røykvarsleren mellom 15 og 30 cm under taket. Røykvarsleren skal plasseres minst 30 cm fra hjørner.

Her bør du unngå å plassere røykvarsleren

 • Der temperaturen kan bli lavere enn 4 °C eller over 50 °C
   
 • Fuktige steder der luftfuktigheten kan overstige 90 % - for eksempel bad
   
 • Ved siden av/direkte over varmekilder eller veggventiler
   
 • Støvete og skitne steder (garasje/verksted og lignende)

Optisk eller ionisk røykvarsler?

De aller fleste boligbranner starter som ulmebranner der brannen utvikler seg sakte med lite flammer – men med svært giftig røyk med store partikler. En optisk røykvarsler merker disse større partiklene raskere enn en ionisk røykvarsler. Brannvesenet anbefaler derfor å velge optisk, da sjansen er større for å bli varslet tidlig ved brann.

En annen fordel med optiske røykvarslere er at de ikke inneholder noen radioaktiv kilde, og dermed ikke krever å bli behandlet som spesialelektrisk avfall.

Hos Melbye får du optiske røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604. Røykvarslerne finnes i både sorte og hvite modeller, og inkluderer batteri med 5-10 års levetid. Vi leverer også varmedetektor, som for eksempel egner seg optimalt for montering på kjøkkenet.

Seriekoblede røykvarslere øker sikkerheten

I en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du i tillegg koble røykvarslerne sammen (seriekoble). Hvis én røykvarsler oppdager brann eller røykutvikling, vil da alle røykvarslerne varsle samtidig. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, selv om brannen starter i en annen etasje enn den du sover i. 

PS! Det finnes mange eldre røykvarslere som ikke kan kommunisere med de nyeste modellene. Når du skal seriekoble røykvarslere, bør du derfor passe på å velge enheter som er kompatible med hverandre. Spør oss gjerne om veiledning!

Røykvarslerne fra Melbye lar deg seriekoble opptil 40 andre enheter ved kabling, og opptil 20 enheter ved trådløs sammenkobling.

*Les også: Slik seriekobler du røykvarslerne fra Melbye

 


Vi i Melbye er tilgjengelige for å svare på spørsmål om våre røykvarslere, og for å veilede deg til å ta trygge valg. Vi har lang erfaring, og deler gjerne av vår ekspertise! Vi tilbyr også et stort utvalg av nødlysprodukter av høy kvalitet.

Ane Jørgensen

Innholdsprodusent anj@melbye.no +47 92 53 46 03

Espen Rasch

Product Manager esr@melbye.no +47 909 72 331