Tilbake


Melbye tilbyr et rikt utvalg av overspenningsavledere for komponentbeskyttelse på høy og lavspent.  

Ny katalog ute nå!

Overspenningsvern 12-24kV

Den nye typen avleder er forbedret på flere områder og leveres nå med kapasitiv utløser for fraskiller. De elektriske dataene er imidlertid som tidligere. 
Avlederne har nesten dobbelt så lang krypestrømsvei som vanlige isolatorer på dette spenningsnivået. Dette forhindrer oppvarming av enheten på grunn av ytre forurensning og er viktig fordi forvarming av enheten går på bekostning av energiopptaksevnen. 

Til produkterna


Forbedret fraskillerfunksjon: 

Den nye fraskillerfunksjonen baserer seg på kapasitiv utløsning i motsetning til den tidligere løsningen som var basert på resistiv (termisk) utløsning. Dette innebærer at enheten er blitt langt mer følsom for jordfeilstrømmer. Dette betyr i praksis at fraskillerfunksjonen fungerer optimalt i et kompensert nett. 
Feilstrømsnivået er senket fra tidligere 20 A feilstrøm til 1 A feilstrøm. Dette garanterer utløsning ved feil i nett med små jordfeilstrømmer. 
Tester bekrefter at dette nivået ikke lar seg påvirke, eller havarere, som følge av forbigående overspenninger eller lynutladninger. 

En annen fordel med fraskillerfunskjon er at hvis avleder blir skadet ved overspenning så kobler den selv ifra jordleder så det ikke blir liggende jordfeil på linjen. Fase blir liggende ubeskyttet, men det vil bli oppdaget ved årlig linjebefaring.  
 
Integrert viltvern: 

Avlederen er i tillegg utstyrt med en topp som sikrer mot tilfeldig berøring, blant annet fra fugl. Toppen kan benyttes for ensidig og tosidig tilkobling. 

Lavspent vern til trafo og EX  230/400v 

Våre lavspent overspenningsavledere er i henhold til standard EN 61643-11: 2013-06. Avlederne har lavt restspenningsnivå og høy energikapasitet, i tillegg til høy resistens mot nedbrytning. Overspenningsavlederne har innebygget fraskiller og feilindikator. 
 
Våre avledere leveres enten i sett à 3 stk. for trafotilkobling/EX-tilkobling, eller som 280/440 V base.  

Til produkterna

Jording: 

En avleder fungerer kun optimalt der jording er utført på en god måte. Vi anbefaler god impulsjording ved avlederpunkt som beskrevet i RENblad 8011 kapittel 7.  

 

For mer detaljert informasjon om våre produkter og løsninger, se katalogen vår

Evelina Gillberg

Content Creator evg@melbye.se +46 703 127 120

Frode Granum

Teamleader Sales frg@melbye.no +47 992 49 918