Tilbake

NEK (Norges Elektrotekniske Komité) har ansvaret for standardisering innen el i Norge. Som en selvstendig og nøytral medlemsorganisasjon, beliggende i Oslo, driver NEK cirka 80 aktive standardiseringskomiteer med nærmere 900 eksperter fra norsk næringsliv, forvaltning og myndigheter. Sammen med Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utgjør NEK grunnlaget for standardiseringen i Norge. Kun gjennom medlemskap i NEKs komiteer kan norske representanter delta i det internasjonale standardiseringsarbeidet.

bILD

Melbyes bidrag til standardisering

Melbye er stolte av sine representanter som aktivt bidrar i NEKs standardiseringskomiteer; NK78, NK11 og NK128.

Robert Markussen, Product Manager:

Robert deltar aktivt i NK78 (Utstyr for arbeid under spenning) og arbeidsgruppen WG08 (Working Group). Gjennom NK78 er han medlem av den internasjonale komiteen TC78, tilsvarende den norske komiteen. WG08, som består av ti personer, jobber for tiden med å revidere den europeiske normen EN50340, en viktig standard innen internasjonal elektrisk sikkerhet. Robert verdsetter spesielt to aspekter ved sitt arbeid i komiteen: å representere Norge og vise frem Melbyes kompetanse innen området. De fleste i gruppen har teoretisk kunnskap, men Robert har også praktisk erfaring som energimontør, noe som er en stor fordel. Mange land mangler også tilstrekkelige engelskkunnskaper, så Robert oversetter ofte for å sikre korrekt og tydelig kommunikasjon.


ENergi_NO_Kommtee

Espen Aas, Product Manager:

Espen deltar aktivt i NK11 (Luftledninger), som jobber med revisjonen av NEK445-standarden. Standarden, som gjelder for luftledninger over 1 kV, består av en hoveddel og nasjonale tilpasninger (NAA). Gruppen gjennomgår hoveddelen for å sikre dens aksept i Norge og jobber med NAA for å tilpasse standarden til norske forhold.

Espen verdsetter nettverket og kunnskapsutvekslingen innen gruppen, som består av eksperter med høy kompetanse innen forskjellige områder. Han bidrar med sin bakgrunn som energimontør og ingeniør. Han finner arbeidet veldig givende.

Gunnar Huynh, Teamleader Product:

Gunnar deltar aktivt i NK128 (Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg), og den europeiske gruppen BTTF 62-3 med fokus på elsikkerhet for lav- og høyspenning. Fokuset er standarden EN 50110-1. Han bidrar med sin ekspertise i denne gruppen med sin bakgrunn. Melbye har vært fremtredende innen dette området i over mange tiår i hjemmebanen, noe som gjør det til en ideell plattform for å vise frem selskapets kunnskap og ekspertise i dag ved å være med som medlem.
Gunnar, som har bakgrunn som energimontør og ingeniør, har alltid vært interessert i komitéarbeidet og ser det som en mulighet til å bygge nettverk og dele erfaringer med kunnskapsrike mennesker som ønsker det beste for Norge. Uansett hvilket selskap man representerer, har alle i gruppen samme interesse - sikkerhet.

melbye_no_nek

Melbye: et selskap med unik kunnskap

Melbyes deltakelse i standardiseringskomiteene gir selskapet en unik posisjon. Våre løsninger oppfyller de krav som stilles, noe som sikrer høy kvalitet og sikkerhet innen elektrotekniske installasjoner. Gjennom aktiv deltakelse i standardiseringsarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, bidrar Melbye til å forme fremtidens elektrotekniske standarder og sikrer at Norge fortsetter å være en ledende aktør innen området.
Melbye er ikke bare et teknisk handelshus, vi har også kunnskapen og ekspertisen.

Evelina Gillberg

Content Creator evg@melbye.se +46 703 127 120

Gunnar Huynh

Teamleader Product guh@melbye.no +47 975 36 509