Tilbake

I dagens infrastruktur er effektivitet og bærekraft sentrale fokusområder. Et godt eksempel på dette er Måbø-tunnelen i Hardangervidda. Tunnelen er en del av Riksvei 7 og er et viktig ledd i veinettet på Vestlandet. der digitalisering og smarte løsninger spiller en avgjørende rolle.

Melbye har vært en vellykket bidragsyter til dette prosjektet, gjennom leveranse av multikanaler og kumløsninger. En viktig del av prosjektet er implementeringen av Digital Audio Broadcasting (DAB), som sikrer at signalet forblir stabilt og at digital radio kan distribueres til bilistene. I tillegg ble det integrert nødnett for å sikre god kommunikasjon og sikkerhet i tunnelen.

 


 

Å velge multikanaler fra Melbye var en selvfølge

Med tradisjonelle løsninger ville det vært nødvendig med omfattende graving i veibanen, samt mulig behov for sprengning i fjellet. Dette ville resultert i unødvendige forstyrrelser i veitrafikken. Med Melbyes multikanaler og kummer ble det mulig å unngå disse utfordringene.

Med en betongfri løsning reduseres behovet for tung manuell arbeidskraft og omfattende transporter, noe som fører til betydelige kostnads- og tidsbesparelser i prosjektet. Ved å installere multikanaler og FF-kummer 60 45, har man klart å begrense inngrepene i det eksisterende miljøet og sikre en effektiv og bærekraftig utvikling av infrastrukturen. Totalt er det benyttet 3600 meter multikanaler, fordelt på 4 tunneler. I løpet av en vanlig arbeidsdag rakk de å grave grøfter, legge 400m multikanaler, 3 kummer, samt gjenfylling!

Utfordringene underveis

Tunnelen i Måbø skiller seg ut med sin særegne utforming, med mange vinkler og kroker. Dette viste seg imidlertid ikke å være noe problem, og kanalene kunne legges selv i de mest utfordrende partier. Våre multikanaler har en fleksibel radius på 2° for å tilpasses kurver, samt bøyemoduler for å kunne legges i ujevne terreng.


 


Et fleksibelt samarbeid med tett kontakt

Stephen Lirus, anleggsleder for prosjektet, understreker betydningen av det tette samarbeidet og den gode kommunikasjonen med Melbye. Gjennom regelmessig kontakt og avstemninger har man kunnet tilpasse leveransene etter prosjektets behov, noe som har resultert i betydelige besparelser og effektiv gjennomføring av arbeidet.

Måbø-tunnelen representerer ikke bare en modernisering av infrastrukturen, men også et eksempel på hvordan smarte løsninger og godt samarbeid kan bidra til effektivitet og bærekraft i storskala-prosjekter. Med Melbye som en pålitelig partner fortsetter man å forme fremtidens infrastruktur med fokus på innovasjon og bærekraftig utvikling.

 

Evelina Gillberg

Content Creator evg@melbye.se +46 703 127 120

Erland Stakvik

Sales Manager ers@melbye.no +47 938 70 582