Tilbake
Likestillingen mellom kjønnene i Energi- og Telecomsektoren har hatt en fremgang de siste tiårene. Allikevel finnes det fortsatt en lang vei å gå for å oppnå det mangfoldet vi er avhengige av for fremtidens innovasjon og konkurransekraft. For å markere den internasjonale kvinnedagen, har vi invitert noen av våre egne medarbeidere til å dele sine refleksjoner rundt det å være kvinne i bransjen – og vi tar pulsen på vårt arbeid for å fremme mangfold, likestilling og kjønnsbalanse.

Noen av våre egne, fantastiske Melbye-kvinner. Vi heier på dere – i dag, og alle andre dager i året!

Det er ingen tvil om at mangfold og likestilling mellom kjønnene har en positiv forretningsmessig innvirkning, noe som stadig blir mer allment anerkjent. Men dessverre er fortsatt kvinneandelen langt lavere enn vi kunne ønske at den var i vår bransje – spesielt i de tekniske rollene. Dette er en utfordring vi må ta på alvor. Vi trenger kvinners kompetanse, perspektiver og kreativitet for å sikre fremtidens konkurransekraft og innovativitet.

Vi i Melbye bryr oss om å tiltrekke og forfremme kvinnelige talenter, øke bevisstheten rundt mangfold og diskriminering, og iverksette tiltak for å drive likestilling mellom kjønnene.

Det er gledelig å se at vi har økt vår kvinneandel fra 20% i 2018, til 28% i 2023. Målet er å fortsette denne positive trenden og øke kvinneandelen ytterligere.

- Utviklingen av vår kvinneandel og mangfold generelt går i riktig retning, og vi er svært fornøyde med siste års utvikling. Like fullt har vi fortsatt en jobb å gjøre for å rekruttere flere kvinner inn i de tekniske og kommersielle rollene, og for å øke andelen kvinner i ledende posisjoner over tid. For å få til dette vil vi jobbe med holdningsskapende tiltak og dessuten tilegne oss kunnskap og bevissthet i rekrutterings- og beslutningsprosessene. Økt mangfold er lønnsomt og utviklingsdrivende, forklarer konsernleder i Melbye Group, Vivi Nyseter-Østby.

PSST: Vil du bli en del av Melbye Group?

Akkurat nå har vi flere spennende stillinger å tilby. Kanskje du er den vi leter etter?
Se våre ledige stillinger her – og send oss gjerne en søknad om du tror vi er en god match.
 

Ewa Enkvist, Senior Corporate Purchaser:
“Vi må tørre å utfordre de tradisjonelle kjønnsrollene»

Ewa, som i dag jobber som Senior Corporate Purchaser i Melbye Group, tok steget fra en bransje som hovedsakelig var dominert av kvinner, til å omfavne utfordringen med å gå inn i det tekniske feltet. Dette er en beslutning hun ikke har angret på siden. Utover sitt ansvarsområde innen innkjøp, leder hun i dag en tverrfaglig arbeidsgruppe som fokuserer på Melbye Groups miljø- og kvalitetsledelsessystem. Hun forteller at hun nå får ta fatt på oppgaver hun ikke tidligere hadde vært eksponert for, og at hun opplever en dypere mening i arbeidsdagen.

- Jeg råder andre kvinner til å gripe muligheter, våge å utfordre seg selv, og å tørre å ta steget inn i nye områder, sier Ewa.


Ewa Enkvist jobber som Senior Corporate Purchaser for Melbye Group i Sverige,
og opplever mange gode samarbeid - både tverrfaglig og på tvers av land.

 

 Inger-Helen Sømoen, Produktsjef:
«Vi har kommet langt, men har fortsatt en vei igjen å gå»

Inger-Helen har vært en del av Telecom-bransjen siden 1997, og brakte med seg verdifull erfaring da hun begynte som Produktsjef i Melbye. Som kvinne har hun både vært vitne til, og overvunnet flere utfordringer knyttet til det å være kvinne i bransjen. Fortsatt husker hun hvordan det var å komme inn i bransjen som ung kvinne. Hun forklarer hvordan hun og andre kvinner ofte ble oversett og ikke ble tatt på alvor.

- Heldigvis opplever jeg en stor endring i bransjen i dag, men det er nok fortsatt en vei igjen å gå når det gjelder tilrettelegging. For eksempel er arbeidsklær tilpasset kvinnekroppen fortsatt en utfordring jeg tror mange kvinner kjenner på, uttrykker Inger-Helen.

Fiber er ett av Inger-Helen sine ekspertiseområder.
Hun er stadig å se omringet av fiberkabler, skjøtemaskiner og verktøy.

 

Ulrikke Adolfsen, Teknisk selger Installasjon:
«For å skape gode arbeidsplasser er man avhengig av mangfold»

Ulrikke hadde sitt første møte med elektrobransjen da hun begynte i Melbye. Her jobber hun som teknisk selger innen installasjonssegmentet – som i stor grad fortsatt domineres av menn. For henne har det vært viktig og trygt med en leder som ser kompetanse uavhengig av bakgrunn, og en arbeidsplass som ser verdien av mangfold. Hun mener dette åpner opp for flere muligheter og gir rom for et større perspektiv.

- Kvinnedagen for meg handler om mer enn bare kjønn. Jeg synes det er viktig å se mangfold i sin helhet, og forstå likestilling på flere plan. Å ha et bredt mangfold, enten det gjelder kjønn, alder, etnisitet, religion eller annen bakgrunn, er helt nødvendig for å skape gode arbeidsplasser og for å lykkes i fremtiden, forklarer Ulrikke.

Ulrikke balanserer flere ulike arbeidsoppgaver i løpet av en arbeidsdag.
Blant annet jobber hun med å utarbeide prosjekteringsforslag for nødlys og røykvarslere.

 

Mangfold i rekrutteringsprosessen

I Melbye Group skal alle medarbeidere ha de samme mulighetene og rettighetene, uavhengig av kjønn, religion, legning, etnisk bakgrunn, nasjonalitet eller funksjonsevne. Vi jobber aktivt for å rekruttere og støtte kvinnelige talenter, tilby lederutviklingsmuligheter, og inkludere flere perspektiver inn i våre beslutningsprosesser.

- Vi erkjenner at det fortsatt er en utfordring å finne kvinnelige kandidater til spesialiststillinger. Dette tror jeg mange i bransjen kan kjenne seg igjen i. For å lykkes med å tiltrekke oss disse kandidatene, kreves en kollektiv innsats og engasjement fra hele organisasjonen, men også fra bransjen generelt, sier Chief People & Organisation Officer, Liv Kluge.

Fra og med Q2 i 2023 fikk vi på plass nye rutiner for å sikre likestilling og mangfold i rekrutteringsprosessene våre. Det ble blant annet etablert en egen rekrutteringskomité med medarbeidere på tvers av organisasjonen, der ulike kjønn, aldersgrupper og kompetanse er representert.

For mer informasjon om hvordan vi jobber for å fremme mangfold og likestilling i Melbye Group, kan du lese vår Code of Conduct.

 

Til alle fantastiske kvinner der ute: Vi heier på dere! Gratulerer med kvinnedagen!

 

Ane Jørgensen

Innholdsprodusent anj@melbye.no +47 92 53 46 03