Tilbake

Problematikken rundt fugl og lufthengte kraftkabler, er velkjent for oss i energibransjen. Visste du at den utrydningstruede Hubroen er blant fugleartene som oftest blir rammet? Melbye har derfor tatt frem komponenter til belagt line (BLL) som gjør det tryggere for fuglene som ferdes rundt anlegget og på traverser. Løsningene lar deg bygge tette anlegg uten penetrering av line og spenningssetting av isolatortopp. Dette gir store gevinster for driften, så vel som fuglelivet.

Tette BLL-anlegg uten penetrering av line
Melbyes komponenter for belagt line (BLL) er utviklet slik at det kan bygges tette anlegg, uten at penetrering av line er nødvendig. Disse løsningene fjerner behovet for spenningssatte topper, eller punktering av isolasjon, noe som er en vanlig praksis i dagens BLL-anlegg. For å unngå krypestrøm og spordannelse i forurensede områder, er det også gått bort fra den tidligere praksisen med spenningssatte klemmer.

Med en tilnærmet fullisolert installasjon, blir det mer sikkert for fugler som ferdes rundt anlegget, i tillegg til at anlegget blir mindre utsatt for følgeskader ved trepåfall.

NB! BLL-komponentene i Melbyes sortiment er testet og godkjent av Sintef.

I vår nye BLL-katalog finner du mer informasjon om BLL-komponentene fra Melbye. Her finner du også løsningsforslag for montasje.

Isolatorer som begrenser krypestrømmen

Ved å benytte isolatorer som begrenser krypestrømmen til under 1 mA, hindrer du isolasjonsmaterialet fra å ta skade. Hos Melbye finner du strekkisolator, pendelisolator og linjestøtteisolator som er testet og godkjent for å holde krypestrømmene under dette nivået, under alle forhold.

Ettersom isolatorene gjør det mulig å bygge tette BLL-anlegg, er det ikke nødvendig med spenningssetting av isolatortoppen for å hindre skadelige krypstrømmer.

Isolatorene i dette sortimentet er spesielt utviklet for 12/24 kV-installasjoner med isolert line (BLL), og kan også benyttes på blank line.

Isolatorer til BLL-installasjoner                        

Klemmer som forhindrer skade på isolasjon og linje

Ved et eventuelt trepåfall er det bedre at lina glir, enn at den strippes. Da er det viktig at avspenningsklemmer og hengeklemmer klarer kravene i standarden, uten at isolasjonen blir ødelagt. Melbye har et bredt utvalg av avspenningsklemmer, hengeklemmer og avgreningsklemmer som er i henhold til IEC 61284.

  • Avspenningsklemmer som holder på den mekaniske styrken uten glidning
  • Hengeklemmer med integrerte trinsehjul, som holder standardens krav til slippkapasitet uten at linen strippes.

Avgreningsklemmer og penetrerende isoklemmer som er testet for penetreringsegenskaper og syklisk termisk belastning

Hengeklemmer kan leveres både med og uten trinsehjul

Overspenningsavledere med forbedrede fraskillefunksjoner:

Et BLL-anlegg er svært utsatt for ytre påvirkninger. Forurensning som kommer utenfra, kan igjen føre til overoppheting og gå bekostning av energiopptaket.
Da er det viktig å benytte overspenningsavledere med lang krypestrømvei, som forhindrer dette.

Melbyes overspenningsavledere har nye og forbedrede fraskillefunksjoner som baserer seg på kapasitiv utløsning i stedet for termisk utløsning. Feilstrømnivået er senket fra tidligere 20A feilstrøm til 1A feilstrøm, som garanterer utløsning ved feil i nett med små jordfeilstrømmer.

Avlederne er dessuten utstyrt med en topp som sikrer mot tilfeldig berøring – for eksempel fra fugl.

Kurven viser at feilstrømnivået er senket fra tidligere 20A til 1A feilstrøm.

Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon om våre BLL-løsninger? Ta kontakt med en av våre eksperter i Melbye Energi!


Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev. Der får du nyttig informasjon om kampanjer, produktlanseringer og aktuelle arrangementer, samt smarte tips om våre løsninger.

Ane Jørgensen

Innholdsprodusent anj@melbye.no +47 92 53 46 03

Trond Groven

Key Account Manager Central Region / Maritime Industry trg@melbye.no +47 976 14 662