Tilbake
I dag markeres den internasjonale kvinnedagen over store deler av verden – en viktig dag for oss som aktør innen en bransje der kvinner fortsatt er sterkt underrepresentert. Vi ønsker derfor å benytte anledningen til å hylle alle kvinners bidrag inn i bransjen, og å fremme viktigheten av likestilling og mangfold på arbeidsplassene våre. Vi har tatt en prat med noen av våre egne, fantastiske kvinner i Melbye - om deres tanker rundt kvinnedagen, og hvordan det er å være kvinne i en mannsdominert bransje.

 


Vi i Melbye heier på å få flere kvinner inn i bransjen, og gratulerer til alle
dyktige og hardtarbeidende kvinnene der ute som bidrar inn i privat næringsliv.

 

Selv om Norge er et av de ledende landene i verden når det gjelder likestilling, har vi fortsatt en lang vei å gå. Mangfold og inkludering har et sterkt fokus hos oss i Melbye – både internt, under rekrutteringsprosesser, og i vår verdikjede. Målet vårt er å fortsette å jobbe for dette, slik at vi sammen kan bygge en bedre og mer inkluderende fremtid for alle.

- Vi har stadig noen kliv å gå for å sikre mangfold av kvinnelige rollemodeller i ledende stillinger, og spesielt innen privat sektor. Dette brenner jeg for å gjøre noe med! La oss sammen få med gutta på laget og sikre at vi øker takten og måloppnåelsen for kvinneandelen generelt og i ledende roller spesielt.

Det sier Vivi Nyseter-Østby, som tok over rollen som konsernsjef i Melbye Group den 1. mars i år. Hun legger til at hun ønsker å rette en ekstra stor gratulasjon til alle dyktige og hardtarbeidende kvinner i privat næringsliv.


Konsernsjef i Melbye Group, Vivi Nyseter-Østby

Melbye, kvinner og mangfold

Vi i Melbye vil være en foretrukken arbeidsplass for alle, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, nasjonalitet, religion, alder, seksuell legning og identitet. Som ledd i vår handlingsplan for attraktiv, inkluderende og sikker arbeidsplass jobbes det videre med å definere klare mål for økt kvinneandel og mangfold generelt.

- Hver uke møter jeg dyktige kvinner som vil og kan påta seg ansvar, og som har erfaringer til å få lederroller og økt ansvar. De trenger imidlertid å bli gitt muligheten, å bli sett for sine styrker, og vurdert aktuelle også i de mest ansvarsfulle posisjonene – i langt flere private virksomheter. Det som er så fantastisk spennende i Melbye, er at vi allerede har såpass mange ulike kompetanseområder og roller besatt av dyktige kvinner. Vi har også en god spread i erfaring og alder, forteller Nyseter-Østby.

Nyseter-Østby forteller at hun har tro på transparens og åpenhet som virkemidler, sammen med holdningsskapende arbeid og brede rekrutteringsutvalg.
 

Inger Helen – Produktsjef for BU Infrastruktur, Norge

Inger Helen har vært i Melbye i 6 år, og gjør en knakende god jobb som produktsjef for Infrastruktur-avdelingen vår. Hun har vært i bransjen helt siden 1997, og har opplevd flere utfordringer knyttet til det å være kvinne i bransjen.

- Det var tøft å komme inn i bransjen som en ung jente. Jeg husker at det aldri holdt å være like god som gutta, og jeg opplevde å bli satt til side. På Telecom, på min side, er det jo ingen ting som tilsier at ikke jenter kan være like gode som gutta – også fysisk. I dag, derimot - når jeg er ute og holder kurs for unge mennesker i bransjen, blir det aldri poengtert at jeg er kvinne. Så det går absolutt den rette veien, men det er fortsatt en vei igjen å gå.

Inger Helen forteller at hun savner mer tilrettelegging for kvinner i bransjen generelt. For eksempel kan arbeidsbekledning være en utfordring, da de færreste arbeidsklær er tilpasset kvinnekroppen. Hun spør seg selv om mannlige arbeidstakere i for eksempel helsesektoren ville godtatt det samme.


Produktsjef for BU Infrastruktur i Norge, Inger Helen Sømoen

Charlotte – Produktsjef for BU Energi, Sverige

Charlotte er et rivjern som kom til oss i Melbye for 2 år siden, og har vært i energibransjen siden 2006. Hun jobber som produktsjef for BU Energi i Sverige, med base i Göteborg. Nå ønsker hun seg flere kvinner i bransjen.

- Jeg jobber i en bransje som under hele min yrkeskarriere har vokst enormt, og som er avhengig av å være i kontinuerlig forandring. Dette gjør det hele veldig spennende for meg. Men vi er fortsatt for få kvinner i bransjen, og jeg synes det er viktig å få inn flere – delvis for å skape mer balanse, men også fordi det er viktig å ha gode rollemodeller. Om du kan identifisere deg med noen, er det enklere å se mulighetene som ligger foran deg.

- Hva vil du si til andre damer som vurderer en fremtid i ditt yrke og bransje?

- Kör!


Produktsjef for BU Energi i Sverige, Charlotte All

 

Ulrikke – Selger for BU Installasjon, Norge

Ulrikke hadde sitt første møte med bransjen da hun kom til oss i Melbye. Nå kan hun snart feire 2 år som selger mot elektromarkedet – i en bransje som fortsatt domineres av menn. Men det stopper ikke nordlendingen, som kan fortelle om flere fordeler ved å være kvinne – og ung - i bransjen.

- Det å være kvinne i en mannsdominert bransje kan også være en fordel, da man lettere blir lagt merke til for de prestasjonene man gjør. Som den eneste kvinnen i mitt team, opplever jeg fortsatt å få den respekten jeg fortjener og jeg opplever å bli godt ivaretatt. Jeg har heldigvis en god leder som ønsker et balansert arbeidsmiljø.

Ulrikke beskriver kvinnedagen som en inspirerende dag, da den øker bevisstheten rundt kjønnsforskjeller verden over og minner oss på de viktige kampene som både ligger både bak og foran oss. Hun poengterer at det fortsatt finnes et stort behov for endring og fremgang, og at ikke i nærheten av alle kvinner kan føle seg så ivaretatt som henne.

- Hva vil du si til andre kvinner som vurderer en fremtid i ditt yrke og bransje?

- Kjør på! For det første er det en utrolig spennende bransje å jobbe i, og for det andre hadde det vært flott med flere kvinner i denne bransjen. På samme måte som at helse- og omsorgsbransjen trenger flere menn, trenger denne bransjen flere kvinner.
 


Selger for BU Installasjon i Norge, Ulrikke Adolfsen

Hvordan er kjønnsfordelingen i Melbye?

I denne artikkelen har du møtt et tilfeldig utvalg av kvinnelige medarbeidere i ulike roller i Melbye. Når det gjelder kvinneandelen i Melbye-konsernet, har vi opplevd en positiv utvikling de senere årene. I 2022 nådde vi en kvinneandel på 23%, sammenlignet med 20% i 2018. Andelen kvinnelige ledere er i dag 18%. 

Ambisjonen vår er å nå en kvinneandel på 30%.

Dette gjør vi for å sikre likestilling og mangfold i Melbye

Som ledd i vår handlingsplan for å være en attraktiv, inkluderende og sikker arbeidsplass, jobbes det videre med å definere klare mål for økt kvinneandel og mangfold generelt.

- Jeg er opptatt at vi trenger å sette oss ambisjoner som flytter vår sammensetning noen kliv i riktig retning år for år. Vi forsterker rekrutteringsseleksjon og utvalgsprosess og vi øker bevissthets- og holdningsskapende arbeid i organisasjonen vår og blant ansvarlige ledere, forteller Nyseter-Østby.

Blant FNs bærekraftsmål har vi valgt å fokusere på de seks målene der vi har størst påvirkningskraft i den bærekraftige utviklingen. Ett av dem er bærekraftsmål nr. 10: Oppnå mindre ulikhet. På den måten kan vi bidra til å fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller status.

*Les mer om vårt arbeid med FNs bærekraftsmål her.