Jording

Dagens elektroniske virkelighet stiller store krav til avledning av overspenninger i hjemmene våre, det er krav til overspenningsvern i alle boliger, men for at dette skal ha noe misjon må overgangsmotstanden til jord være tilstrekkelig lav.

Jordelektrode for boliger består i hovedsak av en ringjordelektrode. Denne skal ligge ca. 0,5m under terreng med god kontakt til jordsmonn og ca. 0,5m ut fra bygningens ytterkant.

I praksis kan dette være vanskelig å gjennomføre da installatør ikke kommer på byggeplassen før det er pukket og fylt opp rundt sålen på bygget. Dette resulterer ofte i at ringjord blir liggende for høyt i terrenget, og kan lett bli utsatt for fuktighet som kan fryse. Is er en god isolator og vi får dermed et dårlig jordingsanlegg. Som et resultat anbefales det sterkt å drive ned flere jordspyd rundt boligen, som alle tilkobles ringelektroden med C-pressklemmer.

Dypjordingssett

2 varianter

Fjelljordingsett FJ100 for hull Ø 100mm.

1262566

Fjelljording for hull Ø100mm. Jordingssystem for festing og nedstøping av jordelektrode i fjell. Leveres i sett for et hull.

Fjelljordingsett FJ50 for hull Ø 50mm.

1262555

Fjelljording for hull Ø50mm. Jordingssystem for festing og nedstøping av jordelektrode i fjell. Leveres i sett for et hull.

Fjelljordingsett FJ75 for hull Ø 75mm.

1262567

Fjelljording for hull Ø70-75mm. Jordingssystem for festing og nedstøping av jordelektrode i fjell. Leveres i sett for et hull.

Jordforbedringsmasse SAN-EARTH M5C ledende sement

1263121

Jordforbedringsmasse SAN-EARTH M5C, er et ledende sementmateriale som forbedrer ytelsen til jordingssystemet. Forlenger jordelektrodens levetid, spesielt i områder med høy overgangsmotstand. Kommer i sekker a 25kg.

Jording Hovedjordskinner

2 varianter

Jordingsklemme 5/8" Tilkoblingsklemme 5/8"

1263112

Skrukobling 1/2" - 5/8" for tilkobling av jordleder til jordspyd.

Jordingsklemmer stasjonære for rør og armeringsjern

3 varianter

Jordplate 1x500x1000 mm 1 hull Ø12 mm -cc50 fra hjørne

1262990

Med 12 mm hull for tilkopling til jordledning.

Jordspyd Stål

4 varianter

Jordspyd Gjenget

4 varianter

Jordspyd Koniske

7 varianter

Overgangsleder Fe/Cu 10/8 Cu Med 0,5 m Cu

1263898

Overgangsforbindelse fra stål (10mmØ) til kobber (8mmØ). Forbindelsen er termittsveiset. (Cadweld). Stålbolten sveises til armering eller annen stålkonstruksjon i bygget. Cu-lederen tilkobles jordleder, nedleder eller takleder. NB! Kan leveres med lengre Cu-tråd.