Jording

Dagens elektroniske virkelighet stiller store krav til avledning av overspenninger i hjemmene våre, det er krav til overspenningsvern i alle boliger, men for at dette skal ha noe misjon må overgangsmotstanden til jord være tilstrekkelig lav.

Jordelektrode for boliger består i hovedsak av en ringjordelektrode. Denne skal ligge ca. 0,5m under terreng med god kontakt til jordsmonn og ca. 0,5m ut fra bygningens ytterkant.

I praksis kan dette være vanskelig å gjennomføre da installatør ikke kommer på byggeplassen før det er pukket og fylt opp rundt sålen på bygget. Dette resulterer ofte i at ringjord blir liggende for høyt i terrenget, og kan lett bli utsatt for fuktighet som kan fryse. Is er en god isolator og vi får dermed et dårlig jordingsanlegg. Som et resultat anbefales det sterkt å drive ned flere jordspyd rundt boligen, som alle tilkobles ringelektroden med C-pressklemmer.

Dypjordingssett

2 varianter

Faseklemmer

9 varianter

Elnummer Type Bruksområde Maks kortslutningsstrøm 1sek 2878700 JFS17 Krok 24kA 2878702 JK39FN Line, Skinne, Rør/bolt 19kA 2878703 JK39FNSP Line, Skinne, Rør/bolt 19kA 2878706 JK42 Line 24kA 2878778 JK37 Line, Skinne, Rør/bolt 14kA 2878796 PARA Line 10kA 2879202 784470 Line 14kA 2879238 784470S Line 14kA 2879571 NB2025BN Line, Skinne, Rør/bolt 24kA  

Fjelljordingsett FJ100 for hull Ø 100mm.

1262566

Fjelljording for hull Ø100mm. Jordingssystem for festing og nedstøping av jordelektrode i fjell. Leveres i sett for et hull.

Fjelljordingsett FJ50 for hull Ø 50mm.

1262555

Fjelljording for hull Ø50mm. Jordingssystem for festing og nedstøping av jordelektrode i fjell. Leveres i sett for et hull.

Fjelljordingsett FJ75 for hull Ø 75mm.

1262567

Fjelljording for hull Ø70-75mm. Jordingssystem for festing og nedstøping av jordelektrode i fjell. Leveres i sett for et hull.

Jordfestebrakett 25mm2

2878737

Jordingsbrakett brukes ved nedføring av jording i mast. Brakketten gjør at jordtråden får avstand fra masten, og det er lettvindt skille jordlederene ved forskjellige målinger. Kontaktflatene bør settes inn med kontaktfett i utsatte områder Består av:  - Avstandbrakett  - 2 stk treskruer  - Bolt med låsemutter  - 2 stk kabelsko

Jordfestebrakett 50mm2

2878733

Jordingsbrakett brukes ved nedføring av jording i mast. Brakketten gjør at jordtråden får avstand fra masten, og det er lettvindt skille jordlederene ved forskjellige målinger. Kontaktflatene bør settes inn med kontaktfett i utsatte områder Består av:  - Avstandbrakett  - 2 stk treskruer  - Bolt med låsemutter  - 2 stk kabelsko

Jordfestebrakett m/vinkel 25mm2 kabelsko

2878738

Jordingsbrakett brukes ved nedføring av jording i mast. Brakketten gjør at jordtråden får avstand fra masten, og det er lettvindt skille jordlederene ved forskjellige målinger. Kontaktflatene bør settes inn med kontaktfett i utsatte områder * Ved bestilling av 50mm2 må tverrsnitt oppgis.

Jordfesteklemmer

7 varianter

For feste både på malte og varmforsinkede stålprofiler, jordskinne e.l. Godkjent også for 1-fasejordinger som en del av kortslutningskretsen.

Jordfesteklemmer av bronse

2 varianter

Klemmene er i hovedsak til bruk på jordingsapparater der klemmen ikke inngår i kortslutningskretsen, men brukes som en ekvipotensialforbindelse mellom jord og anleggsdel. Klemmene kan inngå i en kortslutningskrets ved at man tar hensyn til kortslutningsverdiene i tabellen under.

Jordforbedringsmasse SAN-EARTH M5C ledende sement

1263121

Jordforbedringsmasse SAN-EARTH M5C, er et ledende sementmateriale som forbedrer ytelsen til jordingssystemet. Forlenger jordelektrodens levetid, spesielt i områder med høy overgangsmotstand. Kommer i sekker a 25kg.

Jording Hovedjordskinner

2 varianter

Jordingsapparat for berøringssikker kontakt

2 varianter

Jordingsappparat for berøringssikker kontakter.

Jordingshaker

3 varianter

Ved bestilling må jordlisse tverrsnitt oppgis. Til bruk i forbindelse med jordfesteskruer.

Jordingsklemme 5/8" Tilkoblingsklemme 5/8"

1263112

Skrukobling 1/2" - 5/8" for tilkobling av jordleder til jordspyd.

Jordingsklemmer stasjonære for rør og armeringsjern

3 varianter

Jordingskroker for bruk på skinner

5 varianter

Kontaktkrokene er varmpresset av elektrolytisk kobber og forniklet. For tykkere skinner eller "skinnepakker" kan kontaktkrokene leveres med lengre skruer.

Jordingsstang med JK38 klemme

2878705

Faseklemmene er av al-legering for bruk på Al- og Cu-liner med diam. opp til 23 mm. Leddet spindel med maks avbøyning 15°

Jordlisse 120mm² med kabelsko i begge ender

22 varianter

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138 Jordlissene er halogenfrie.   Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser Verdiene er oppgitt i kA Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120 Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24 Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

Jordlisse 25mm² med kabelsko i begge ender

22 varianter

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138 Jordlissene er halogenfrie.   Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser Verdiene er oppgitt i kA Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120 Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24 Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34