Kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø

Melbye Skandinavia har en bevisst kvalitetspolitikk, hvor det er fokus på kvalitet i alle våre handlinger – fra forespørsel til leveranse.

Vi har fokus på kontinuerlige forbedringer i alt vi gjør, noe vi har bygget inn i vårt ledelsessystem. Ved å sette tydelige mål, og å vise ansvarlighet i holdning og handling, styrker vi Melbyes verdier - Lagånd, Profesjonalitet og Nyskapning.

Vi har etablert kvalitets- og miljøstyringssystem for å tilfredsstille akkreditert sertifisering i henhold til krav i Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015 og Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015. Kvalitet- og miljøstyringssystemet, så vel som organisasjonen, er bygget opp rundt våre hovedprosesser.

Melbye vurderer sine hovedleverandører etter samme prinsipper som vi selv lever etter. Vi foretrekker leverandører som er sertifisert i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende, samt ISO 14001. Vi evaluerer og velger hovedleverandører etter deres evne til å møte Melbyes krav til leveranseprosess.