Unik mulighet med hele Norge som marked!

Fast ansettelse med søknadsfrist: 06.06.2022 

Produktsjef jernbane

Vi søker en fremoverrettet og innovativ person med bred kunnskap innenfor jernbane. Stillingen er nyopprettet, og er en del av en storstilt satsing Melbye nå gjør overfor jernbane. Du vil få ansvaret for å finne nye leverandører, produkter og kunder til oss, med hele jernbane-Norge som marked. Hos oss vil du arbeide sammen med hyggelige og dyktige kollegaer med kompetanse innenfor ulike fagdisipliner. Du vil få spennende utfordringer og få mulighet til å bidra og påvirke avdelingen som er under utvikling og vekst.

Vi søker deg som har erfaring fra prosjekter – primært innen jernbanetekniske fag som f, eks AT-systemer og KL-anlegg – men også deg som har erfaring fra relevante produktområder utover jernbane.

Du har relevant teknisk utdanning, relevant fagkompetanse og god innsikt innen jernbanerelaterte produkter. Hos oss er samarbeidsevner, teamarbeid, engasjement og vilje til faglig oppdatering viktig for å lykkes. Videre at du er selvstendig, har gode kommunikasjonsevner og høy arbeidsmoral.  

Sentrale arbeidsoppgaver for produktsjef Jernbane

 • Løpende kontakt med produsenter og leverandører, herunder fremforhandle leverandøravtaler
 • Holde seg oppdatert på nye gjeldene forskrifter og regelverk
 • Finne nye aktuelle jernbanerelaterte produkter på egenhånd eller i samarbeid med salgsteamet
 • Utvikling av nye produkter
 • Være rådgiver overfor kunder og våre selgere i forhold til tekniske løsninger

Kvalifikasjoner og erfaring 

 • Relevant utdanning innen jernbane. God erfaring kan oppveie manglende formell utdannelse.
 • Fordel med kunnskap til Bane NORs og JBVs tekniske regelverk, men ikke absolutt krav
 • God IT kompetanse, samt gode norsk og engelsk formuleringsevne muntlig og skriftlig.
 • CAD Kunnskap er et stort pluss (Inventor eller lignende)

Egenskaper 

 • Interesse for denne spennende bransjen og fagområdet
 • Arbeider nøyaktig, systematisk og har god forståelse for sikkerhet og risiko
 • Du er en positiv og god relasjonsbygger som har fokus på nytenkning og forbedring
 • Løsningsorientert, strukturert med høy grad av gjennomføringsevne
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • En bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • God forretningsforståelse

Vil du sjekke ut om denne enestående muligheten kan passe for deg? Kontakt vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682, eller Business Unit Manager  Anders Hodt Borge, tlf 477 09 941. Søknad/ CV sendes snarest og innen fristen 6. juni 2022.

Om oss i Melbye Skandinavia

Melbye Skandinavia er et teknisk handels- og produkthus som leverer varer og systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett, installasjon og vei/anlegg, med en dyp kompetanse innenfor bedriftens fire forretningsområder.

Vårt mål er å finne de smarteste løsningene for våre kunders behov. En verden i stadig endring stiller høye krav til en bedrifts tilpasningsdyktighet. Derfor har vi i Melbye et sterkt fokus på å skape en fremoverlent bedriftskultur som gjør at vi raskt kan bevege oss i takt med et marked i stadig utvikling, og som gjør at vi hele tiden holder fingeren på pulsen til markedet og bransjen. Våre kunder skal finne en fremtidsrettet samarbeidspartner i Melbye, der vi alle spiller hverandre sterkere, og våre medarbeidere skal ha en arbeidsplass der vi utfordrer og utvikler oss selv.

Vi arbeider dypt inn i verdikjeden mot produsenter for å sikre rett kvalitet og pålitelige leveransekjeder. Kvalitetssikring av våre samarbeidspartnere, både med hensyn til bærekraft, etiske retningslinjer og rett produktkvalitet, er en kontinuerlig prosess som har høyeste prioritet hos oss. Melbyes eierskap har et langsiktig perspektiv på utvikling av selskapet, og dette danner mye av grunnlaget for vår evne til å være en ledende leverandør for kritisk infrastruktur i fremtiden.

Vi er representert i Norge, Sverige og Danmark, og har i tillegg datterselskap i Taiwan, Storbritannia og kontor i India. Selskapet har 100 medarbeidere og en årlig omsetning på 600 millioner kroner. Vårt hovedkontor i Norge ligger på Skedsmokorset like nord for Oslo.