Konsernsjef

Fast ansettelse med søknadsfrist: 24.08.2022

Konsernsjef

Er du en mulighetsorientert og moderne leder?

 

Vi ønsker oss en mulighetsorientert og moderne leder med god forretningsforståelse, kunnskap om markedsmuligheter og innsikt for utvikling av virksomheten. Vi ser etter deg som liker å arbeide strategisk, samtidig som du evner å fasilitere og gjennomføre igangsatte prosjekter. Du har antagelig erfaring fra handelsvirksomhet / handelshus, gjerne også med internasjonalt fokus. En bred erfaringsplattform anser vi som fordelaktig, hvor du sannsynligvis også har hatt et totalansvar for en virksomhet.

 

Som leder er du lyttende, nysgjerrig og åpen, samlende, omsorgsfull og har en inkluderende lederstil. Du liker å skape gode relasjoner både "inne og ute", og er godt synlig i hele organisasjonen.

Du evner å ta beslutninger og samle organisasjonen i felles forståelse med tydelig og klar kommunikasjon.

 

Det er viktig at du har høy integritet, er ærlig, etterrettelig og trygg, og skaper tillit og får folk med deg. Du forstår betydningen av fokus på bærekraft, og evner å bygge bro mellom ulike virksomheter og miljøer. Som leder er du opptatt av kvalitet og profesjonalitet, er løsningsorientert med et moderne, fleksibelt og kreativt tankesett, og vant til å nyttiggjøre deg moderne teknologi og løsninger i forbedring av alle våre prosesser.

 

Vi anser disse som viktige fokusområder for vår nye konsernsjef:

 • Ledelse og overordnet ansvar for gruppens samlede virksomhet
 • Strategisk utvikling og vekst
 • Lønnsom innovasjon og mulighetsvurderinger, nasjonalt og internasjonalt, samarbeid, organisk eller oppkjøp
 • Bærekraftig kultur og organisasjonsutvikling
 • Representativ i kunde-, leverandør- og samfunnsrelasjoner

 

Vi tenker du har en bakgrunn som dette:

 • Ledererfaring fra toppledelse – gjerne bredt erfaringsgrunnlag
 • Erfaring fra handelsvirksomhet
 • Erfaring fra operativ linjeledelse eller også fra konsulentvirksomhet
 • God forretningsforståelse – kommersiell legning
 • God kulturforståelse og kommunikative evner
 • Teknisk forståelse
 • Fordel med erfaring fra leverandør-utvikling, internasjonale forhandlinger og avtaler, M & A
 • Styreerfaring eller erfaring med rapportering til styret

 

For å lykkes og trives i rollen bør du blant annet ha følgende personlige egenskaper:

 • Strategisk orientert med langsiktig administrativ gjennomføringsevne 
 • Engasjert, samarbeidsorientert og motiverende brobygger – gjøre andre gode
 • God endringsleder med prosesserfaring
 • Strukturert og systematisk med evne til å prioritere
 • Nytenkende, "moderne" og løsningsorientert
 • Trygg, analytisk og reflektert
 • Tillitsskapende relasjonsbygger med høy integritet – etterrettelig
 • Lyttende, åpen og nysgjerrig, gjerne teknisk interessert - evner å tilegne seg ny kompetanse
 • Kommuniserer tydelig og klart på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

 

Vi vil gjerne tilby deg:

 • Konkurransedyktige betingelser som inkluderer:
 • Fastlønn og bonus basert på oppnåelse av definerte KPI’er
 • God innskuddsbasert pensjonsordning
 • Gode forsikringsordninger som også inkluderer helseforsikring 
 • Et godt arbeidsmiljø med en åpen og tillitsfull atmosfære
 • En sentral rolle hvor du vil bidra til å skape nye forretningsmuligheter og vekst
 • Engasjerte eiere og korte beslutningsprosesser
 • Moderne, funksjonelt og godt utformet kontormiljø

 

Som du kanskje forstår, så er det menneskelige aspektet hos Melbye svært viktig. Vi lytter til hverandre, og sammen finner vi de gode løsningene. Dette har vært en av våre grunnpilarer siden selskapet ble startet for godt over 100 år siden. Som konsernsjef vil du være en svært viktig del av dette. Dialogen med styret vil være tett og nær. Konsernsjef rapporterer direkte til styret i Melbye Group AS.

 

Det er derfor viktig at vår nye konsernsjef trives i en virksomhet hvor vi verdsetter eiernes og styrets ulike synspunkter og ståsted. Med gode, utviklende og krevende diskusjoner finner vi sammen de beste løsningene. Ved gjensidig respekt og forståelse og med en trygg atmosfære hvor det er "stor takhøyde", lykkes vi med strategiske løft og støtte til ledelsen.

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver Kolbjørn Preus i Aboard - tlf. 40403553, eller med styreleder Ida Melbye-Larsen - tlf. 91518077.

 

Frist for å søke stillingen er 24. august 2022.

Er dette noe for deg? Vennligst søk via link på siden.


 

Om oss i Melbye Skandinavia

Melbye Skandinavia er et teknisk handels- og produkthus som leverer varer og systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett, installasjon og vei/anlegg, med en dyp kompetanse innenfor bedriftens fire forretningsområder.

Vårt mål er å finne de smarteste løsningene for våre kunders behov. En verden i stadig endring stiller høye krav til en bedrifts tilpasningsdyktighet. Derfor har vi i Melbye et sterkt fokus på å skape en fremoverlent bedriftskultur som gjør at vi raskt kan bevege oss i takt med et marked i stadig utvikling, og som gjør at vi hele tiden holder fingeren på pulsen til markedet og bransjen. Våre kunder skal finne en fremtidsrettet samarbeidspartner i Melbye, der vi alle spiller hverandre sterkere, og våre medarbeidere skal ha en arbeidsplass der vi utfordrer og utvikler oss selv.

Vi arbeider dypt inn i verdikjeden mot produsenter for å sikre rett kvalitet og pålitelige leveransekjeder. Kvalitetssikring av våre samarbeidspartnere, både med hensyn til bærekraft, etiske retningslinjer og rett produktkvalitet, er en kontinuerlig prosess som har høyeste prioritet hos oss. Melbyes eierskap har et langsiktig perspektiv på utvikling av selskapet, og dette danner mye av grunnlaget for vår evne til å være en ledende leverandør for kritisk infrastruktur i fremtiden.

Vi er representert i Norge, Sverige og Danmark, og har i tillegg datterselskap i Taiwan, Storbritannia og kontor i India. Selskapet har 100 medarbeidere og en årlig omsetning på 600 millioner kroner. Vårt hovedkontor i Norge ligger på Skedsmokorset like nord for Oslo.