Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Gjennom kontinuerlig fokus på utvikling av smartere løsninger ønsker vi å bidra til å videreutvikle nødvendig infrastruktur for et bærekraftig samfunn tilpasset fremtiden. Vårt bidrag skal være å aktivt fremme løsninger på en måte som ivaretar den enkelte medarbeider og sikrer at vi har en nødvendig etisk plattform for det vi gjør i det daglige.

Vi vil til enhver tid streve etter å gjøre mer enn det som er lovpålagt for å bidra til å utvikle et langsiktig fundament for sunn samfunnsorientert drift. Vi jobber fokusert med løsninger som fremmer:

  • Økt sikkerhet for utførende ledd

  • Mer miljøvennlige materialer som bruker naturressurser på en fornuftig måte

  • Mer effektiv produksjon og distribusjon av produktene våre

  • Mer fokus på effektive systemløsninger i et livstidsperspektiv