Kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø

Melbye Skandinavia har en bevisst kvalitet- og miljøpolitikk. Alle ansatte skal ha miljøbevisste holdninger og handlinger fra vareutvelgelse frem til energiforbruk og avfallshåndtering. Tilsvarende gjelder Melbyes kvalitetspolitikk hvor det er fokus på at det er kvalitet i alle våre handlinger - fra forespørsel til leveranse av produkt.

Vi har fokus på kontinuerlige forbedringer i alt vi gjør, noe vi har bygget inn i vårt ledelsessystem.

Vi har etablert kvalitets- og miljøstyringssystem for å tilfredstille akkreditert sertifisering i henhold til krav i Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015 og Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015. Kvalitets-og miljøstyringssystemet så vel som organisasjon er bygget opp rundt våre hovedprosesser.

Melbye vurderer sine hovedleverandører etter samme prinsipper som vi selv lever etter. Vi foretrekker leverandører som er sertifisert i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende samt ISO 14001, og vi evaluerer og velger hovedleverandører etter deres evne til å møte Melbyes krav til en bærekraftig leveranseprosess.