Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Melbye tar sitt samfunnsansvar på alvor og verdsetter integritet og etisk handel like høyt som proaktivitet i arbeidet. Disse nøkkelordene er kritiske i selskapets forretningsprosesser som former fremtiden.

Familiebedriften er ført ned gjennom generasjoner og er meget opptatt av å opprettholde en god etikk i alle våre selskaper på tvers av landegrenser. Vi jobber mye med leverandører i Asia, en region der det er viktig å presisere hvilke etiske retningslinjer man forventer og krever som kunde. For å forhindre brudd på menneskerettigheter, barnearbeid, korrupsjon, samt sikre gode arbeidsforhold og hensyn til miljøarbeid i våre samarbeidsland, følger vi FNs retningslinjer for etisk handel i valget av samarbeidspartnere.

Nye eventuelle leverandører blir vurdert i henhold til bedriftens kvalitetssikringssystem, sikkerhets- og miljørutiner, samt hvordan bedriftene behandler sine medarbeidere og ivaretar sitt arbeidsmiljø. De samme kravene blir naturligvis opprettholdt i selskapene i Skandinavia.