Kvalitet og innovasjon

Kvalitet og innovasjon

Melbye Skandinavia har et sterkt fokus på kvalitet, innovasjon og miljø.  

Vårt viktigste kriterium på kvalitet er fornøyde kunder over tid og synliggjøring av vår egen verdiskapning. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre oss i forhold til våre kunder ved å være mest mulig effektive i å fremskaffe produkter og smartere løsninger som kunden vil ha. Vi arbeider aktivt med å påvirke våre leverandører til å produsere mest mulig miljøvennlig og for at miljøvennlige produkter skal være et fortrinn i vår handelsvirksomhet.