Kvalitet og innovasjon

Kvalitet og innovasjon

Melbye Skandinavia har et sterkt fokus på kvalitet, innovasjon og miljø.  

Vårt viktigste kriterium på kvalitet er fornøyde kunder over tid og synliggjøring av vår egen verdiskapning. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre oss i forhold til våre kunder ved å være mest mulig effektive i å fremskaffe produkter og smartere løsninger som kunden vil ha. Vi tilpasser oss alltid utvikling i samfunnet og jobber konstant for å skape de smarteste løsningene til det beste for alle.

For å nå våre mål om å være en ansvarlig leverandør inn i våre markeder, har vi utarbeidet vår egen bærekraftstrategi. Denne setter hovedfokus på FNs bærekraftmål nummer 12 og 13 i tillegg til fire av de andre målene. Vi kan bidra ved å bruke vår kunnskap til å skape en sikker og inkluderende arbeidsplass som en åpen, ansvarlig og tydelig aktør innenfor bærekraft gjennom vår virksomhetsstyring. Videre jobber vi med å utvikle gode, sirkulære løsninger for å redusere klima- og miljøbelastninger.

Bærekraftmål 12 og 13:

FNs bærekraftmål 12 hos Melbye omfatter innhenting og utvikling av EPDer, smartere emballasje og utfasing av farlige kjemikalier er alle viktige tiltak for å nå målet om bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

FNs bærekraftmål 13 hos Melbye omfatter å Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land. I tillegg fokuserer vi på å styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.