Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Melbye er en familiebedrift som er ført ned gjennom generasjoner, og som er opptatt av å opprettholde en god etikk i alle våre selskaper på tvers av landegrenser. Vi jobber mye med leverandører i Asia, en region der det er viktig å presisere hvilke etiske retningslinjer man forventer og krever som kunde. For å forhindre brudd på menneskerettigheter, barnearbeid og korrupsjon, samt sikre gode arbeidsforhold, i våre samarbeidsland, følger vi FNs retningslinjer for etisk handel i valget av samarbeidspartnere.

Nye eventuelle leverandører blir vurdert i henhold til bedriftens kvalitetssikringssystem, samt hvordan bedriftene behandler sine medarbeidere og ivaretar sitt arbeidsmiljø. De samme kravene blir naturligvis opprettholdt i selskapene i Skandinavia. 

Våre verdier er, sammen med våre etiske retningslinjer, styrende for hvordan vi forvalter vårt samfunnsansvar.