Ansvarlig samarbeidspartner 

Vi i Melbye har et mål om å være en ansvarlig samarbeidspartner, som tar vår del av ansvaret gjennom å stille krav om etterlevelse til leverandører.

Ansvarlig samarbeidspartner 


Vi i Melbye har et mål om å være en ansvarlig samarbeidspartner, som tar vår del av ansvaret gjennom å stille krav om etterlevelse til leverandører.  

Dette gjør vi først og fremst gjennom våre etiske retningslinjer, Code of Conduct for Suppliers. 82 % av alle eksisterende leverandører har bekreftet at de godkjenner og etterlever Melbyes Code of Conduct.  

Vi jobber også aktivt med revisjon og evaluering av våre leverandører i forbindelse med vår risikokartlegging. Vi skal kontinuerlig jobbe for å bli bedre på åpenhet og kommunikasjon på dette området, og vil årlig publisere en rapport på vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, i henhold til Etisk Handel Norge sitt rammeverk.  

Med tanke på å overholde den nye åpenhetsloven, blir det ekstra viktig fremover å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Dette gjelder innenfor området menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden, der vi vil sette inn nødvendige tiltak.  

Gjennom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge kan vi alltid forsikre våre kunder om at vi får god rådgivning og oppfølging i henhold til åpenhetsloven. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Aina-Lena Pohl
Sustainability Manager
aip@melbye.no