Melbye tipser - hvordan du installerer og vedlikeholder røykvarslere


Husk vedlikehold av røykvarslerne dine.

Skal du på hytta i sommer? Husk vedlikehold av røykvarslerne dine! Visste du at det stilles de samme kravene til røykvarslere på hytta som i din vanlige bolig? En røykvarsler kan redde liv, og er en rimelig forsikring mot brann. Men den er til liten hjelp dersom den ikke fungerer som den skal. Riktig og regelmessig vedlikehold av røykvarslere er derfor viktig – også på hytta. Melbye viser deg hvordan!

Synkronisering av 3V røykvarslere

Melbyes salgssjef, Jonas Andersson, viser deg hvordan du parer røykvarslere med integrerte 3V-batterier.

1. Røykvarsler 1: Hold inne den svarte knappen på baksiden, til LED-lampen foran lyser kontinuerlig rødt. Dette er nå hovedenhet.

2. Røykvarsler 2: Hold inne den svarte knappen på baksiden, til LED-lampen foran blinker tre ganger.

3. Kontroller paringen ved å holde testknappen på MASTER i 10 sekunder.

Synkronisering av 230V røykvarslere

Jonas viser deg hvordan du kobler våre 230V-enheter med 9V batteribackup. 

1. Hold inne den hvite knappen på en av røykvarslerne i 5 sekunder, til LED-lampen ved siden av den lyser rødt. Det er nå MASTER og synkron i 30 sekunder.

2. Hold inne den samme knappen på den andre enheten, i ca. 2 sekunder, til LED-lampen blinker tre ganger.

3. Kontroller synkroniseringen ved å holde inne testknappen på MASTER i 10 sekunder.

Vedlikehold og rengjøring av røykvarslere

Melbyes Tom Erik Stampe viser deg hvordan du rengjør og vedlikeholder røykvarslerne dine.

  • Bruk støvsuger til å fjerne støv og smuss
  • Test funksjonen til røykvarsleren ved å holde nede testknappen
  • Åpne røykvarsleren ved hjelp av knappen ved siden av gult valg, på siden
  • Lysdiodene foran på røykvarsleren indikerer om det er problemer med nettverket eller om batteriet må skiftes ut.

Vedlikehold og rengjøring av varmedetektorer

Se Tom Erik vise deg hvordan du rengjør og vedlikeholder varmedetektorene dine.

  • Bruk støvsuger til å fjerne støv og smuss
  • Test funksjonen til røykvarsleren ved å holde nede testknappen
  • Åpne røykvarsleren ved hjelp av knappen på siden, ved siden av gult valg
  • Lysdiodene foran på røykvarsleren indikerer om det er problemer med nettverket eller om batteriet må skiftes ut.
  • Bruk vår røykvarslerguide for riktig installasjon.

Vil du vite mer om løsningene våre innen Installasjon?

Kontakt oss