ProTrough

ProTrough er et innovativt, lett og brannsikkert system for legging av kabler. Systemet utgjør et moderne alternativ til tradisjonelle betongsystemer for jernbane, sporvogn og strøm.


Unike fordeler som gir et effektivt kabelbeskyttelsessystem

• Lett design – 5 ganger lettere enn betong 
• Betydelig bedre styrke sammenlignet med alternativer i termoplast 
• Oppfyller de viktigste europeiske brannkravene
• Ingen varmeeksponering eller termisk ekspansjon
• Stort sortiment av tilbehør, som gjør systemet fleksibelt og enkelt å bruke


Sterkt og sikkert materiale

Systemet er enkelt å montere, og gjør kabelhåndteringen mer effektiv.

PROtrough kabelkanal er produsert i glasfiberforsterket plast (GRP), og er designet i henhold til alle de viktigste europeiske brannkravene – inkludert forskrifter for tunneler og stasjoner. 

 


Smart konstruktion

PROtrough er et meget slitesterkt kabelbeskyttelsessystem som enkelt løser utfordringer knyttet til legging av kabler.

Unikt lokk
PROtroughs unike mønster og form, øker den naturlige dreneringen og forebygger isdannelse. Lokkets unike konstruksjon sørger også for at fyllmateriale eller vann ikke trenger inn når det senere er behov for å komme til kablene. 

Vanndrenering
Støpte åpninger i bunnen av PROtrough-kanalen sørger for naturlig drenering av vann til underliggende grunn. 
 
Ribbedesign for vertikal belastning 
PROtroughs sidevegger er svært holdbare og påvirkes minimalt av fyllmaterialet. PROthrough oppfyller kravene for klasse A15 for vertikal belastning, i henhold til standard EN124.


Enkel og sikker montering

Lav vekt – 5 ganger lettere enn betong 
PROtrough veier mindre enn 20 kg, til sammenligning med tradisjonelle betongsystemer som kan veie over 90 kg. Dette gir PROtrough betydelige fordeler når det kommer til HMS.
 
PROtrough kan løftes og monteres av én person, i tråd med regelverk for manuell håndtering. Dette gir store fordeler når det kommer til tids- og kostnadsbesparelser.
 
Rask montering med klikksystem 
PROtrough-kanalen monteres enkelt med han- og huntilkoblinger. Lokket har en unik koblingsbeskyttelse og kobles enkelt til ved hjelp av glidemekanisme.


Tillbehør: Femveis koblingsboks 

Til PROtrough finnes det et stort sortiment av fleksibelt tilbehør. Tilbehøret gjør at systemet klarer krappe svinger, stigninger, naturlige kurver og andre hindringer.
 
Femveis koblingsboks 
PROtroughs unike femveis koblingsboks er den aller første på markedet. Koblingsboksen sørger for ekstra fleksibilitet og gir justeringsmulighet for femveis inn- og utgående kanaler, tilpasset ditt behov. 


Tillbehør: 30° stigning

PROtroughs tilkoblingssystem for stigninger er utformet for å gjøre det enklere å løse brå endringer i stigninger. Dette kan gjelde i scenarier som:

  • Hindringer på stedet
  • Tilkobling til høyreliggende kanal
  • Installering ved veifyllinger

Melbye har et stort utvalg av tilbehør til PROtrough. Spør gjerne en av våre kompetente selgere om råd.

Kontakt oss

Er du nysgjerrig på PROtrough for prosjektet ditt?

Kontakt oss