Trekkekummene FF og C2

Trekkekummene FF og C2 fungerer som skjøtepunkter for kanalisasjon og kabel i alle nett. De modulbygde kummene er produsert i HDPE, som sørger for lav vekt og enkel installasjon. Konstruksjonen er formstabil og sterk, og kummene tåler opptil 60 tonn belastning.  


Melbyes FF-kum

FF er en modulbasert trekkekum, som betyr at du selv velger hvor dyp du ønsker at den skal bygges. FF står for «Footway Fortress», som betyr at konstruksjonen er sterk, og tåler store belastninger opptil 40 tonn i vertikal belastning. (Med unntak av den minste modulen, som er testet til 25 tonn.)

Hver modul måler 150 mm i høyden, og låser seg i hverandre slik at du kan løfte flere moduler samtidig. FF-kummene kan brukes på eksisterende kanalisasjon ved forboring mellom to moduler. Du deler deretter på modulene for å legge den eksisterende kabelen eller røret.

FF-trekkekummene finnes i flere ulike størrelser: fra den aller minste på 445 mm i innermål, til den største på hele 1220 mm på innsiden. Det finnes også bunnmoduler for denne kummen, der bunnen kommer ferdig installert i modulen.

- Opptil D400
- Testet for opptil 40 tonn
- Produsert i HDPE
- Lav vekt og enkel installasjon
- Kan benyttes på eksisterende kanalisasjon
- Halogenfri


Melbyes C2-kum

C2 står for «Carriageway Fortress». Denne kummen har en sterk og kraftig konstruksjon, som er produsert for å tåle store påkjenninger.

C2-trekkekummen har innvendig mål på 1310x610 mm, og består av 150 mm høye moduler. Denne kummen presenterer en løsning som er både enkel og svært fleksibel å bygge sammen.  Det kan også leveres en toppmodul som måler 75 mm. Denne modulen kan brukes for å utjevne høydeforskjeller ved for eksempel asfaltering eller lignende.

- Opptil E600
- Testet for opptil 60 tonn
- Egner seg for D400-applikasjoner
- Produsert i HDPE
- Lav vekt og enkel installasjon
- Halogenfri
- Miljøsertifisering: ISO 14001


Velg riktig type lokk til kummene

Lokk til våre C2 og FF-kummer er produsert i kompositt, betong eller støpejern – avhengig av belastningskrav. De fleste lokkene har flyteramme for reguleringsmuligheter, og er låsbare. Vi kan levere låsbart innerlokk til både C2- og FF-kummene, som kommer ferdig installert i en modul. Innerlokket komplimenteres med egen hengelås.

Bunn kan også leveres til de fleste kummene våre - enten som løse plater eller faste bunnseksjoner til de respektive modulene.

Lokk til C2 trekkekum:
Når du velger lokk til C2-kummen, så er det viktig å ta i betraktning hvilket installasjonsmiljø kummen skal plasseres. Om kummen plasseres i gang- og sykkelvei, så skal et todelt B125-lokk benyttes. Om installasjonen skjer i veibane/kjørebane, eller på andre steder med høy belastning – for eksempel havner eller flyplasser, bør du benytte et firedelt D400 eller E600-lokk. Lokkene er låsbare med pentahead-bolt.

Lokk til FF trekkekum:
Til FF-kummene har du muligheten til å velge mellom følgende lokk:

- A15 til grøntområder
- B15 for gang-og sykkelvei
- D400-lokk til veibane/kjørebane