Tids- og kostnadseffektive løsninger uten betong

Installasjonen krever ingen tunge maskiner, løsningene er fleksible, og kan i tillegg gjenvinnes.

Effektiv installasjon uten dyre maskiner

Kostnadseffektiv og rask installasjon uten store og dyre maskiner

Installasjonen av Melbyes kummer og kanaler er svært effektiv, sammenlignet med tradisjonelle alternativer i betong. Modulene veier lite, kan håndteres manuelt, og man har ikke behov for store og dyre maskiner. Det resulterer i en kostnadseffektiv og rask installasjon, som er utviklet for å gi større fleksibilitet og effektivitet i arbeidet.

Fleksible løsninger med mange muligheter

Fleksible løsninger

Våre modulbygde kummer og kanaler gir deg høy fleksibilitet i størrelse, og kommer med et stort utvalg av standarddeler. Dette er løsninger som gir deg mange muligheter, og som i tillegg kan gjenbrukes ved eventuell utgravning av materiale. 


Vil du vite mer om våre bærekraftige løsninger for infrastruktur?

Kontakt oss

Våre kummer og kanaler i forskjellige typer applikasjoner