Lansejording

Våre jordingslanser er beregnet for bruk i utendørsanlegg med spenninger 110kV opp til 420kV, og er i henhold til IEC 1219. De er ikke å betrakte som jordbrytere, ettersom de ikke har kapasitet til dette, men fungerer for kortslutning og jording i et utkoblet anlegg etter at spenningsløshet er verifisert. Lansejordingen er designet for kort tids bruk som mobilt jord og kortsluttningsapparat.

Den har en avgrenset føring gjennom mansjetten i jordfikspunktet, i motsetning til annen type mobile apparater for jording og kortslutning. Lansen er allerede jordet når den føres gjennom mansjetten i jordfikspunktet.

Jordingslansen er lett å transportere og bør oppbevares innendørs.

Jordingslanser er spesielt egnet når:

  • En høy kortslutningseffekt krever jord og kortslutningsapparater med stort ledertverrsnitt
  • Parallell jording og kortslutning med flere enfase apparater er påkrevet. Dette er arbeidskrevende og lite ønskelig i åpne anlegg, spesielt hvor det er trange forhold
  • Håndtering av jord og kortslutning med fleksible ledere er forbundet med risiko pga. høyde opp til fase og store faseavstander
  • Motordrevne brytere ikke er påkrevet eller ikke vurdert av kostnadsgrunner
  • Liten avstand i bryteranlegget begrenser bevegeligheten pga. spenningsatte naboanlegg

Tester

En trepolet elektrisk test er uført av KEMA i Arnheim, FGH i Mannheim og IPH i Berlin. Disse testene var med på å fastsette dagens standard.

Positive resultat ble oppnådd opptil:

Itm=200kA, It=Ir=80kA ved tt=tr=0.5s

Ingen produkter tilgjenglig